De bedoeling was geweest te proberen vast te stellen waar de vroegere kerk/kapel had gestaan. Dat was het uitgangspunt. Wij vonden met kruispeiling spoedig het ley- centrum van deze kerk, dat zich in de toren bevindt. De kerk lag op een west-oost as en met gebruikmaking van een kompas von den we vrij gemakkelijk de hartlijn-leylijn. Daarna volgden, voor mij (is de maker van dit verslag, oftewel onderzoeker A, DM) al thans, ookde contouren vrij gemakkelijk. We wisten reeds, dat de afmeting 16,46 meter x 7,62 meter was geweest uit archiefstukken. Nameten bevestigde onze roedenresulta- ten. In de uitstekende onderstaande teke ning is de kerk/kapel met een rechthoekje aangegeven (deze tekening is verderop in dit artikel geplaatst, DM). Onderzoeker B vond verder acht leylijnen, uiteindelijk ne gen, vanuit dit leycentrum. Zie zijn tekening hieronder afstand A lengte B Afb 3 Afb, 1 Afb 4 De bediening van de wichelroede. Uit: 'Langs mystieke plekken in Noord- Holland-midden'. Uitgave VVV wichelroede-onderzoek te doen. Er werd een verslag van gemaakt. Hieronder delen daaruit (met toestemming van de maker van het verslag). De namen van de onder zoekers zijn anoniem gehouden, niet om dat het onderzoek geheim is. De reden is dat hun onderzoek (nog) niet officieel ge publiceerd is. Afb, 2 59 t* t> fifes Pmé0s> a QeeHetor

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 15