ïSSÜS Waar lag de Mijzenkapel toen hij in 1745 werd afgebroken? Waar ligt precies het knooppunt van de leijlijnen, dat de plek van de kapel aangeeft of gelooft u daar niet in? En is het Maria beeld, dat in 2008 in de Maria tentoonstelling in het museum in Hoorn te zien was, Maria van De Goorn of Maria van Den Hoorn of nog wat anders? Het (vermoedelijke) antwoord op die vraag en het uitzonderlijke van dit 'Maria op Maansikkel beeld' maakt weer eens het bijzon dere van de kapel duidelijk. Er is niets meer van te zien maar het terugdenken aan deze kapel en de zichtbaarheid van de cultuurhistorie maakt de Mijzen heel uitzonderlijk DE MARIAKAPEL IN DE MIJZEN, LEIJLIJNEN EN EEN MARIABEELD Gedeelte van het Mariabeeld (Maria van de Goorn) Foto gemaakt door Jessy Visser (Pictura Database Publishing) Het Mijzen kerkje getekend door Cornelis Pronk in 1728 Leylijnen, leycentra en DE WICHELROEDE Het is lastig om over iets te schrijven wat tot een andere gedachten- en belevingswe reld hoort dan waartoe je zelf behoort. Wat betreft het wichelroedelopen schijnt het volgende te gelden. Tachtig procent van de mensen kan vaak, na enige oefening, met de staven omgaan. Twintig procent zal dat nooit kunnen. Zij zijn te 'materieel ingesteld' en zij hebben 'geen verbinding meer met de natuur'. De auteur van dit ar tikel hoort, naar hij vreest, tot de twintig procent. Hij is echter wel buitengewoon geïnteresseerd en zijn onkunde betekent niet dat hij een en ander diskwalificeert. Voor de tachtig procent geldt overigens 'dat je nooit met je wil een waarneming kan afdwingen. Niet de mens maakt con tact, dat doet het bovennatuurlijke'. Met de wichelroede worden leycentra waargenomen. Leycentra zijn knooppun ten van leylijnen. Leylijnen zijn onzichtbare, maar wel voelbare lijnen van ongeveer een meter breed en hoog, geladen met ethe rische energie. Op de knooppunten van deze lijnen zijn bijzonder krachtplaatsen ontstaan, met een positieve energie.. Deze energie houdt geen verband met aardstra- len en komt niet voort uit de aarde, maar omspant onze planeet. Op 3 augustus 2005 gingen vier leden van de Noord Hollandse Wichelroede werkgroep naar het einde van de huidige Vrouwenweg in de Mijzen om daar een 58

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 14