BETJE WOLFF EN AAGJE DEKEN IN DE RIJP Hans Keuning heeft een hertaling van 'Sara Burgerhart' gemaakt, die in juni in de verkoop komt. Door dit werk verdiepte hij zich ook in de tijd die de schrijfsters in De Rijp doorbrach ten. In de Rechtestraat nummer 40 in De Rijp herinnert een gevelsteen in een verder vrij onopval lend huis er aan dat daar gedurende de jaren 1777 tot 1781 het beroemde schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken heeft gewoond. Wie waren ze en hoe kwamen ze in De Rijp verzeild? Rechtestraat 40 Elizabeth Becker, oftewel Betje Wolff Elizabeth Becker werd in 1738 in Vlissingen als nakomertje in een gegoede calvinisti sche familie geboren. Ze was zwak en haar ouders hadden niet de illusie dat ze het lang zou maken. Maar dat pakte anders uit. Ze groeide op tot een tengere levenslus tige en uiterst bijdehante jongedame, die zeer geïnteresseerd in het leven stond. Ze las alles wat ze te pakken kon krijgen en ze had er veel genoegen in om scherpe de batten te voeren. Dat deed ze ook in haar correspondentie. Briefwisselingen waren in die dagen net zo vanzelfsprekend als emailen, chatten of twitteren in deze da gen. Zo raakte ze in kontakt met Adriaan Wolff, predikant in Middenbeemster, die 55

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 11