h* i* mm) mw >**3m%'i riss Het medaillon glas Het glas van Alkmaar Het glas van Hoorn Bronvermelding: de foto's van het me moriebord en van de glazen zijn gemaakt door Thea Mantel; de plattegronden ko men uit'De Grote kerk van Schermerhorn', deel 1 (Oudheidkundige Vereniging Graft- De Rijp, werkgroep Schermerhorm, redac tie Kitty Kampf) en de afbeelding van de 'prochi kerck' is een tekening van Andries Schoemaker uit 1726 of 1727, berustend in het Rijksmuseum in Amsterdam, KOG, At las Schoemaker. Dick Mantel 54

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2011 | | pagina 10