Tinnen lepel €11,00 Gapers 5,40 Gevelsteentjes 3,20 Boekenlegger, tegelmotief 1,00 Magneetkaart, tegelmotief 2,80 Sleutelhanger -2,20 Tegelkubus 6,00 Prisma viewer 3,00 Roemer" 32,00 Kelkglas 30,00 Diverse prentbriefkaarten, waaronder div. kaarten met kerststallen 0,90 De jeugd kan met een Zwerf- en zoektochten (afgestemd op verschillende leeftijds groepen) of het Koffertje vol vragen het museum door. Deze worden gratis ver strekt. STICHTING VRIENDEN VAN HET MUSEUM IN 'T HOUTEN HUIS Dagelijks bestuur: Voorzitter: Aldert Pilkes Ledenadministratie: Neeltje Blokdijk-Pilkes, telefoon: 0299-672430 Het lidmaatschap geeft recht op het ontvangen van 'De Kroniek', het bijwonen van openingslezingen en gratis toegang tot het museum In 't Houten Huis en het Grafter Raadhuis. Minimum bijdrage 12,50 per jaar. Postadres: Tuingracht 13, 1483 AP De Rijp. Bankrelaties: Fortis Bank rekeningnr. 8435 91 684 Rabobank rekeningnr. 3569 28 969 239

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 59