Zo had de decimeters en halve bij e leg je daar ïennepsten- die stengels worden? En nechanisme e keren? De 5r en al die geheimen in ibben. Vaak je je er goed te zoeken en Alle afgebeelde objec ten bevinden zich in de collectie van Muse um In 't Houten Huis. De afbeeldingen zijn gemaakt door Cees de Gooyer (1,3,4,5,7) en Wilma den Engelse (2, 6). Het door Bruno van der Stadt gemaakte model van het binnenwerk van een hennepklop- persmolen puzzelen tot je een ons weegt zonder een stap verder te komen. Enfin, Bruno heeft in zijn werkplaats op oliemolen Het Pink een prachtig model gemaakt dat bedrijfs- zeker werkt Dank zij het vakmanschap van Cees Eyking en Bruno van der Stadt kan Mu seum 'In 't Houten Huis' nu uitleggen hoe hennep verwerkt werd en touw werd geslagen. Ik hoop met deze bijdrage ook duidelijk gemaakt te hebben hoe dit on derdeel van de vaste museumopstelling tot stand is gekomen. En hierbij geef ik de pen over aan Cees Kramer. Leo den Engelse 235

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 55