m*»->v t**«;v - **'i r:... v. F 'ï&lil »#ii fe Berc plank met gaatjes Afkomstig van lijnbaan De Vrede, Noordeinde wf /M ..O /f in de bovenachterkamer van het oude museum. Er stond nog een haspel bij, een flinke houten knots en ook een paar afgeknotte kegels met gleuven. Aan de muur hing een afbeelding van lijnbaan De Poel. Een kaartje vermeldde dat de plank en die andere houten voorwerpen van een lijnbaan, De Vredein Noordein de kwamen. Het lag voor de hand dat die gaatjes nodig waren om dun touw of ga ren door te halen maar daar hield mijn kennis eigenlijk mee op. Wel wist ik uit het boek Het Schermerei- land van Herman Kaptein dat de touwslagerij een belangrijke tak van nijver heid in de Eilandspolder dorpen was geweest. Belangrijk als toeleve ringsindustrie voor ha ringvisserij en walvisvaart waar men zeilen, netten en allerlei soorten touwwerk gebruikte. Het was duide lijk dat we in het nieuwe museum veel meer aan dacht aan al die vormen van hennepverwerking zouden moeten besteden. Het mooiste zou zijn als we daarbij met maquettes en modellen ook duidelijk konden maken hoe hennep werd verwerkt. Maar dan zou ik er eerst zelf achter moeten komen hoe die raadselachtige plank met gaat jes, die haspel, knots en kegels eigenlijk gebruikt waren. Het eerste houvast Een eerste houvast bood een tekst, nage laten door de laatste touwslager van het Schermereiland, Lou Bruin. Op een paar blaadjes papier had hij heel in 't kort opgeschreven hoe op zijn lijnbaan, De Vrede in Noordeinde, tot aan de Eerste Wereldoorlog touwwerk werd gemaakt. Hij had er wat eenvoudige tekeningetjes bij gemaakt, waarvan het perspectief weliswaar niet klopte maar die toch al iets duidelijk maakten. ef ***•*--w •>'-*- V,n Een van de schetsjes van Lou Bruin bij zijn tekst over het touw- slaan En wat belangrijker was, op die schets jes herkende ik de ooit door hem aan het museum geschonken gaatjesplanken, haspels en nog wat andere voorwerpen. Omdat er toch nog veel vragen overble- 230

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 50