Her SicDt-boecrhcn/ Inhoudende Xtebebcng/ bp berfcfKpöen Hurftcuceti oflmiaecfct/ cnöcnu totflfcljrinoc banmt pcobcUjch makkelijke afbeeldingen. Daaruit blijkt een groot ambachtelijk vakmanschap. De visie op de afbeelding (die uiteraard ook in het getekende besloten ligt) geeft menig tekening een extra menselijke kant, vaak met liefde en sympathie, al tijd met humor. t'famm gcfïrlt. lohan. 4. J5". .-.et .ickfeggeu, heft uwéoogen opende fiet de Landen overwant ly nu ,-lreedc wit ofte fiöpzijn totten Ooghft. Tot CHOM MENIE, ^p Wouter Gavefo. 230CCft - \3Ct* Zoover im« 16,-7. Bidden op zee, de Rijper Zee-postil als doopgezind monument In de galerij is de tentoon stelling te zien over de Rij per Zee-postil. In samen werking met de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek (Universiteit van Amster dam) zijn er afbeeldingen te zien van enkele bijzonde re 17e eeuwse doopsgezinde boeken die in De Rijp zijn geschreven en uitgegeven. Ook dat geeft het belang van De Rijp in die tijd aan. Welk dorp had eigen schrij vers en een eigen uitgever? Elders in dit nummer leest u meer over de achtergron den en de inhoud van deze Doopsgezinde Rijper Zee- Postil. Het Rijper Liedboek is ook een 17' eeuws doopsgezind boek uit De Rijp 228

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 48