De Vereniging Rembrandt De Vereniging Rembracht bestaat dit jaar 125 jaar. Vanaf haar oprichting in 1883 ondersteunt zij de Nederlandse mu sea met het aankopen van kunst. De ruim 10.000 leden hebben een grote liefde voor kunst. Niet alleen kunst voor één bepaald museum of binnen één specifiek verzamelge bied. Onze leden zet ten zich juist in voor kunstaankopen voor het hele Nederlands openbaar kunstbe zit. Hierdoor heeft de Vereniging Rem brandt de afgelopen 125 jaar ruim 2500 aankopen mogelijk gemaakt waar onder meesterwerken van Rembrandt, Ver meer en honderden andere tekenaars en schilders, maar ook zilverwerk, kunst nijverheid, moderne- en videokunst. Alle van de hoogste kwaliteit. Deze aanko pen zijn met veel achtergrond informa tie terug te vinden op de vernieuwde website van de Vereniging Rembrandt www.verenigingrembrandt.nl In 1977 heeft ons museum met financi ële steun van de Vereniging Rembrandt twee geschilderde portret ten van de hand van Jan Kieft jr. kunnen aankopen. Beide portretten van het echtpaar Bastert hangen in de rederskamer. Het museum ondersteunt het lustrumjaar van harte en heeft bij de portretten het vignet van de Vereniging Rembrandt geplaatst. En bij de balie liggen aanmel- dingskaarten voor een lid maatschap. Vanaf 3 oktober tot en met 18 januari wordt de tentoonstel ling 125 grote liefdes met steun van de Vereniging Rembrandt gepresenteerd. Hiervoor zijn 125 topstukken uit ruim 30 Nederlandse musea bijeengebracht in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Gedurende deze periode zullen ook veel andere musea speciale aandacht beste den aan de Vereniging Rembrandt. Ook hierover staat alle informatie op de site van de Vereniging Rembrandt. TENTOONSTELLINGEN Pieter Borstlap, Retrospectief - schilderijen en te keningen In de grote zaal is een overzichttentoon stelling van de Pieter Borstlap uit Graft. Pieter volgde in Amsterdam de opleiding tot tekenleraar en gaf elf jaar les aan het Hervormde Lyceum West te Amsterdam. Vervolgens werd hij docent aan de Aca demie voor Beeldenden Vorming in de hoofdstad. Inmiddels is hij al een aantal jaren met pensioen. De getoonde schilderijen zijn abstract, vorm en kleur zijn volledig autonoom. Het werk komt uitsluitend voort uit de verbeeldingen en heeft geen directe rela tie tot de wereld die we met het oog waar nemen. Zij verwijzen niet, maar spreken voor zichzelf zoals een muziekstuk niet verwijst, maar slechts bestaat voor het oor. Zo zijn deze abstracta in zichzelf verzonken ontmoetingen via het oog. De tekeningen daarentegen zijn het resultaat van een nauwkeurige observa tie van mens en dier en landschap. Tech nisch koos hij niet altijd voor de meest 227

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 47