caties in het centrum van De Rijp. Met als thema 'Een nacht vol Raadsels'. In het museum was de gehele avond een waarzegster aanwezig, waren er heer lijke hapjes met de smaak van Duizend- en-een-nacht en kon je leren buikdan sen. De Maria Lijntje zorgde voor een bedwelmende boottocht -je kon op de boot genieten van een heerlijke water pijp. Aan het einde van de nacht werd de 'moord' op de burgemeester opgelost maar er restte nog genoeg raadsels: wat verborg De Duikboot, welk geheim nam Jan Boon mee in zijn graf en van wie was de hand uit De Automaat? Een succesvol evenement met zo'n 500 bezoekers. Wat u zeker niet mag missen is het MUSEUMAGENDA: T/m 1 februari 2009 Pieter Borstlap Retrospectief, schilderijen en tekeningen. T/m 7 december Bidden op zee, de Rijper Zee-Postil als Doopsgezind monument (in de galerij). Van 13 t/m 31 december Kerststallen van overal (in de galerij). N.B. Tijdens de kerststallen tentoonstel ling is het museum naast de zondagmid dag extra middagen open n.1.: tijdens weekend Midwinterfeest 13 en 14 de cember, 17 en 20 december, 2" kerstdag (26/12) en 27 december. Midwinterfeest dat op zaterdag 13 en zondag 14 december 2008 plaats vindt. De prachtige dorpskern van De Rijp zal daarbij weer als decor dienen. Er komt een kerstmarkt en zo'n 50 groepen en verenigingen zullen 150 optredens ver zorgen waarbij o.a. de drie kerken als theater hun deuren zullen openstellen. Het museum doet ook mee en er is een speciale expositie over kerststallen. Voor alle informatie verwijs ik u naar de web site: wwwmidwinterfeest- graftderii n ,nl. Ik sluit af door alle vrijwilligers -van het Museum de Maria-Lijntje en het Grafter Raadfmis- te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Aldert Pilkes MEDEDELINGEN: Nieuwjaarswens Het bestuur en de beheerder/conser vator van Museum In 't Houten Huis wensen u fijne feestdagen en een mooi en cultuurrijk 2009 toe. Koffertje vol vragen (een nieuw project voor de jeugdige be zoekers van 8 tot 12 jaar). Aan de hand van een klein koffertje vol voorwerpen, afbeeldingen en een opdrachtenboekje kunnen de jeugdige bezoekers op een verrassende wijze de vaste collectie van het museum onder zoeken. Het project is bedacht en vormgege ven door de commissie educatieve acti viteiten. De afgelopen maanden hebben diverse kinderen gebruikt gemaakt van het koffertje. De reacties waren alom en thousiast. 226

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 46