Bulletin van het Musem "In 't Houten Huis" VAN DE VOORZITTER, Afgelopen zaterdag 8 november jl.) was er de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst in het museum. Dit begon 's middags met een bezoek aan het Stedelijk Museum in Alkmaar. Tijdens het avondprogramma hebben wij het afgelopen seizoen kort geëvalueerd. Een paar zaken wil ik ook met u delen. Het aantal bezoekers in het raadhuis van Graft, op de Maria Lijntje en in het Museum is vergelijkbaar met het vorige jaar en dat stemt ons tevreden. Wij zien terug op prachtige en gewaardeerde ten toonstellingen: 'Voorbij de herinnering' over onze fotocollectie, 'Het gerecht' over het werk en werken van Joyce Ennik, de Collectie Commandeur over bodemvond sten en nu de fraaie tentoonstelling van het werk van Pieter Borstlap. In de gale rij van het museum over '75 jaar VW en nu over de Rijper Zeepostil. In het raad huis van Graft was een tentoonstelling over archeologische vondsten uit Graft en Noordeinde - ook daar kregen wij en thousiaste reactie op. Onze collectie is het afgelopen jaar ook weer uitgebreid met als hoogtepunt na tuurlijk de definitieve verwerving van de Collectie Commandeur. Dit betreft zo'n 500 voorwerpen afkomstig van een vind plaats op het Noordeinde. Maar ook een belangrijke bruikleen en de schenking van documenten, boeken, schilderijen en een aantal voorwerpen over de beurt- vaartonderneming Visser. Aandacht voor het museum was er ook: Radio Noord-Holland kwam op be zoek veelvuldig waren er berichten in de zondagsbladen en in het blad Polder vondsten stond een uitgebreid artikel over de Collectie Commandeur. Zoals elk jaar weer boeken verkocht op de boe kenmarkt, hetgeen ons de nodige extra inkomsten opleverde. Dus als u ruimte wilt maken in uw boekenkast dan kunt u bij ons uw oude boeken inleveren! Als bestuur zijn wij nog steeds bezig met het terugdringen van de energiekos ten. want die zorgen er met name voor dat de exploitatie uit de pas blijft lopen. Verder komt er een nieuw beleidsplan voor de periode 2010 2015. Ons beleid zal in de basis niet wijzigen maar wel wordt het belangrijk dat wij wegen vin den om het aantal bezoekers van ons museum verder te verhogen. Dat moet voor extra inkomsten zorgen die wij -naast een actievere fondsenwerving- goed kunnen gebruiken om een gezonde financiële basis te creëren. Eind oktober was er al weer de 5e mu seumnacht die plaatsvond op zeven lo- 225

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 45