tig van de twintigste eeuw werd het voor inwoonsters van Marssum mogelijk om een woning in het hofje te krijgen. Na het bezoek aan Marssum ging de tocht naar Sneek, waar de lunch werd genuttigd en waar een stadswandeling onder leiding van deskundige gidsen plaats vond. Vanwege plaatsgebrek min der foto's dan u gewend bent. De wandeling eindigde bij het stadhuis. Om 17.15 uur was er een einde gekomen aan een weer zeer geslaagde dag. Dick Mantel De historische informatie en de afbeeldingen zijn afkomstig uit: 'Heringastate en het Dr. H. Poptagasthuis' van Lourens Oldersma en het informatieboekje van de kerk 'Beschrijving van de Nederlandse Hervormde Kerk te Marssum' 224 Het schitterende stadhuis van Sneek. Foto Thea Mantel. Gerbrandy wordt ook niet door de vogels ge spaard. Foto Thea Mantel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 44