Twist om kerkbank. Aan het eind van het testa ment heeft Popta nog een cu rieuze bepaling opgenomen. In de kerk van Marssum zijn twee kerkbanken die tot het bezit van het gast huis behoren. De familie Jongestal en de kerkvoog dij hadden in 1712 plannen om een nieuwe kerkbank te laten maken. Popta wilde echter niet hebben dat de nieuw te bouwen kerkbank groter zou worden dan zijn grote bank. Hij had Jelle- ma al aan de kerkvoogden laten aangeven hoe groot de nieuwe bank maximaal mocht worden. Blijkbaar was Popta toch niet gerust op de afloop en hij bepaalde in zijn testament dat indien de kerkvoogden een kerk bank lieten bouwen, die groter was dan zijn kerk bank, de kerk de toegezegde legaten zou verliezen en dat Een van de gidsen, Peter van Snits, naast een door hem be- vrouwen van Marssum niet wonderde stadsgenoot, Pieter Sjoerds Gerbrandy, geboren in een kamer in het gasthuis Goënga bij Sneek. Foto Thea Mantel. Geschiedenis In het begin van de 14p eeuw wordt Marssum voor het eerst in de schrifte lijke bronnen genoemd maar het dorp is veel ouder. Het is een terpdorp dat uit het begin van de jaartelling stamt. Het middelpunt van het dorp, het hoogste punt van de terp (ongeveer 7,5 meter), wordt ingenomen door de eeuwenoude parochiekerk, gewijd aan de heilige St. Pontianus. De kerk behoorde voor de Reformatie in 1580 tot het decanaat 'Bie- rum', het huidige Sexbierum. De posthume invloed van Popta reikte ook tot in de kerk. zouden mogen krijgen. Popta's vrees was terecht want al spoedig na het overlijden van Popta blijkt dat de familie Jongestal en de kerkvoogdij een grotere kerkbank laten bouwen. De voogden laten daarop de kerkvoogdij weten dat de inwoonsters van Marssum uitgesloten zijn van bewo ning van het gasthuis. In de negentiende eeuw werden elders in Marssum wonin gen gebouwd waarvoor ook inwoonsters van Marssum in aanmerking kwamen. Pas in het midden van de jaren zeven- 223

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 43