LEZING VAN HERMAN MEDDENS Doopsgezinden en Gereformeerden in het i7e eeuwse De Rijp De Rijper Zeepostil en het glas van Mozes en Sippora In een volle Doopsgezinde kerk in De Rijp -er waren 85 aanwezigen- heeft Herman Meddens op zijn karakteristieke meeslepende en geestige manier over doopsgezinden en gereformeerden in het 17' eeuwse De Rijp verteld. De nadruk lag in zijn lezing op de Rijper Zeepostil uit 1699, geschreven door de twee doopsgezinde predikanten (lera ren!) Van Dooregeest en Posjager. Maar zoals de titel al weergeeft gaf Herman Med dens hieraan een veel breder karakter. Met algemeenheden moet je voorzichtig zijn,maar in dit geval mag het: 'de aanwezigen hingen aan zijn lippen'. Herman Meddens begon met de vraag of de knik in het dak van het huis van Beek aan de Middeldam (in het Frans een 'pente coyeauté') het gevolg is Fran se invloed. Zou Beek als wijnkoper zo'n knik in de Bourgogne gezien hebben? Dat zou leuk zijn, maar bewijzen kan je het niet. Hij eindigde de lezing met de opmerking dat hij bij een recent bezoek aan Bourgondië een nieuw huis zag met zo'n knik in het dak. Het huis van een Nederlander. Hij vroeg zich af of dit huis iets te maken heeft met het oude huis van Beek. 'Bewijzen kan ik niks. Ik kan alleen maar zeggen ik weet het zeker. Het was namelijk mijn keuze'. De lezing viel uiteen in de volgende onderdelen: het 17' eeuwse denken, de Doopsgezinden in De Rijp en de Rijper Zee-Postil. Het 17e eeuwse denken. Herman Meddens liet om te beginnen de samenhang zien tussen de Nachtwacht (1641) -daarbij ook ingaand op de inter pretatie van zijn leermeester Professor Hellinga- en het glas 'Mozes en Sippo- ra'(1656) uit de Grote kerk in De Rijp. Het verhaal van het glas is het volgen de (tekst lezing H.M.): 184

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 4