Grote bedragen worden er niet verlo ren, wie twintig cent wint is al een hele baas. Meestal is het minder. De belangstelling van de Groot-Scher mers voor deze sport is heel groot. De jeugd leert deze knikkersport al op school en het is al voorgekomen, dat een burge meester aan de Zondaagse wedstrijden heeft deelgenomen. In Groot-Schermer behoeft een vol wassene zich niet te schamen voor zijn knikker-capaciteiten. Integendeel! Hij kan er zelfs geld mee verdienen. Hoe het knikkeren onder volwassenen in Groot-Schermer ontstaan is? Niemand kan het u vertellen. Het is zo in eens op gekomen. Men doet het al vele jaren. En zo zal het voorlopig ook wel blijven. STICHTING VAN EENE KAPELLERIJ OF VIKARIJ IN DE PAROCHIEKERK VAN GRAFT 20 AllG. 1476 Een hele oude akte Bij mijn lopend onderzoekje naar de ver schijningsvormen van de kerk van Graft kwam ik terecht in de vroege middeleeu wen. De tijd dat we werden geregeerd door het Huis va"n Bourgondië. Ik stuitte op een zeer oud archiefstuk, de Akte van Fundatie van een eeuwige kapelanie of vicarie ter ere van de H. Maagd Maria en de apostel Petrus in de kapel, welke buren van De Rijp in de parochie Graft hebben gesticht 20 aug. 1467, met een akte van bevestiging door de bisschop van Utrecht 26-6-1468, inventarisnummer 234 (Oud archief van het gemeentebestuur van De Rijp). De akte werd opgesteld in het jaar van de dood van Filips de Goede (1396- 1467) die werd opgevolgd door zijn zoon Karei de Stoute (1433-1477), niet dat het er iets toe doet, maar het geeft de akte een plaats in onze Nederland se geschiedenis. De akte heb ik moeizaam en met hulp van een medewerker van het Regionaal Archief Alkmaar getranscribeerd. Hoewel ik me de moeite had kunnen be sparen, want later vond ik een volledige transcriptie van de akte. In 1896 was de transcriptie opgenomen geweest in de Haarlemse bijdragen, Bouwstoffen voor de geschiedenis van het bisdom Haarlem - Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem, deel XXI, de akte lag toen in het Rijksarchief. De Haarlemse bijdragen bestaan uit 43 delen welke tus sen 1873 en 1925 zijn uitgegeven en wer den kennelijk in kleine kring gelezen. In ieder geval heeft het de schrijvers nadien niet kunnen beïnvloeden. Maar 1. ,d. t pvyiK-l- rl." l'At) ri rAiikv r/. J-y tïï l. O*. «TlV»V X*y -V fiU «Ivf., \£%'t if+-.y NtArt-v A, c\jn Kif -y n*f t iïpTLyjf rP"-\ .-s i. y A frtjvr+ttit «.-»•&- tv».. xvA rtï.».. ».-•« fret.* - 'j 'A SL/ty UwA-v— U ...A. /.Afi7 7 7 -yhfy *7..wAr»- .-•*/» S.»- o-».. ly A; \w c/, IQ*. G*J -S.-,- I>i.v»vy' <Öév»/ «w r..v tf.1 ...A- 6^- ilk iuX |a SA* S.-V.H fijiw. 4f>y S.,, V- «W. VV.. Fragment van de Akte uit 1467 met linksboven de aanhef "Cond ende kenlick...". 212

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 32