i. Reinold de k, ons leven'; ■ootschermer. >e Chronyke', ?t enkele van it artikel! De Meestal strij- Het knikkeren in Groot-Schermer is niet zo gemakkelijk. De rechterduim speelt er een grote rol bij. Sommige oude rotten zijn in deze merkwaardige sport zeer bedreven. Deze knikkeraar tracht met zijn knikker de cent te raken, die in de grond is gestoken. Lukt dit hem, dan mag hij de cent houden. ALS GROTE MENSEN KNIKKEREN Geknikkerd hebben we allemaal in onze jeugd. Trots waren we als we 'm goed raken konden en als we na zware strijd met een zak vol veroverde knikkers en stuiters naar huis konden gaan. Ver overd op onze schoolkameraadjes. Maar naarmate we ouder werden, ging de knikkerliefhebberij er uit. En tenslot te gingen we er ons zelf een beetje voor generen. Knikkeren, dat was goed voor schooljongetjes, dat was niets voor ons, zeventien-jarigen. Misschien zouden wij ons niet zo gege neerd hebben, als wij toen reeds geweten hadden, dat er ook grote mensen zijn. die knikkeren. Zij zijn er heus, stevige, po tige kerels, die elke Zondagmiddag door brengen met knikkeren. In Groot-Schermer, waar de knikker- sport onder de volwassenen sedert vele jaren in ere is, hebben wij eens een „wed strijd" gevolgd. Meestal gaat de strijd vier tegen vier man. Elke deelnemer zet een paar centen in de grond en nu is het maar de kunst een cent of een knikker van een „vijand" te raken. Men schiet op een zeer bijzondere wijze, de duim speelt er een grote rol bij. Wie een cent raakt mag deze inpikken, is de knikker van een der deelnemers geraakt, dan is hij „dood" en verliest hij alle reeds gewon nen centen. 21 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 31