RAADHUISBERICHTEN Contributiebetaling In deze Kroniek treft u de acceptgiro aan voor de contributie voor 2009. Als het u net zo vergaat als mij gaat, in dit tijd perk van automatische betalingen, een acceptgiro, als hij niet gelijk betaald wordt, soms in een stapel ten onder. En u heeft geen idee hoeveel tijd het verstu ren van herinneringen kost. Vandaar het zeer vriendelijke verzoek: betaalt u a.u.b. gelijk. Het bespaart ons enorm veel tijd!!!! Wat is er sinds Kroniek nr. 2 gebeurd? We hebben een prachtige zomeravond wandeling in Monnickendam gehouden. Terwijl kreten van teleurstelling uit de café's ons bereikten -Nederland werd uitgeschakeld door Rusland, weet u nog wel- genoten wij van de gevelstenen stad. Verder heeft het maximale aantal -de bus was vol- meegedaan aan de na jaarsexcursie naar Marssum en Sneek. En tenslotte is de Vermaning in De Rijp volgestroomd om te genieten van de le zing van Herman Meddens. In deze Kro niek de drie verslagen. Helpt a.u.b!!!!!!!! Het runnen van de vereniging en het uitbrengen van de driemaandelijkse Kroniek is leuk werk. Wij doen dat met veel plezier. Maar vele handen maken licht werk, we kunnen best hulp gebrui ken. Beraadt u nog eens over de vraag of het voor u mogelijk is wat tijd voor de wij komen graag bij u langs om te bekij ken hoe de kennismaking kan verlopen en wat voor mogelijkheden er zijn om een bijdrage te leveren. Eventueel voor het verlenen van hand en spandiensten, eventueel voor een bestuurslidmaat schap. Wat we ook zoeken is één of meer rond- brengers voor De Kroniek in De Rijp. Dat kost u één keer in de drie maanden 1 a VA uur. Laat a.u.b. door middel van een telefoontje weten als u bereid bent. Deze Kroniek en de volgende In deze Kroniek dus drie verslagen: van de lezing en de twee excursies. Verder een artikel over Zouaven uit Graft en De Rijp. U bent waarschijnlijk zo his torisch geschoold dat u niet gelijk aan een voetbalclub denkt. Hierbij hartelijk dank voor de auteur Jan Deckwitz. Een ABC-vervolg van Fred Hoek en een arti kel van zijn hand over de kerk in Graft. Onze grote dank daarvoor. Verder de museumrubriek met een uitgebreide 'uit de pen van van Leo den Engelse. Ten slotte een artikel over ons knikkerdorp. In de volgende Kroniek o.a. de belevenis sen van Jan Water en het verhaal van de uitgestoten Grafdijkse dominee Wilhel mus Grasmeer. Verder is gepland 'ver halen uit de polder' en verhalen van se cretarissen uit een tijd dat secretarissen nog heel uitgebreide notulen schreven. Verhalen die een prachtig tijdsbeeld ge ven. Kortom: attendeer vrienden, familie en buren weer eens op De Kroniek en op onze vereniging! Dick Mantel Tot slot: Het bestuur wenst u en de uwen heel gezellige feestdagen en een gelukkig 2009. vereniging vrij te maken. Bel ons op en 183

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 3