COLOFON INHOUD: 183. Raadhuisberichten 184. Lezing van Herman Meddens 194. Aardappelbewaarcentrale Graft 2 199. Zouaven uit De Rijp en Graft 203. De zomeravondwandeling 210. Als grote mensen knikkeren 212. Stichting van eene kapellerij of vikarij 220. De najaarsexcursie Museum bulletin 225. Van de voorzitter 226. Museumagenda 226. Mededelingen 227. Tentoonstellingen 229. Uit de pen van... 236. Nieuwe boeken 237. Nieuwe aanwinsten 238. De museumwinkel Het tijdschrift 'De Kroniek'waarin opgenomen het Museum Bulletin verschijnt 4 keer per jaar. Oplaag 900 exemplaren. Redactie: Dick Mantel Layout: Thea Mantel Dagelijks Bestuur OHV: Voorzitter: Weyert de Boer telefoon: 0299-673950 Secretaris: Dick Mantel, telefoon: 072-5023123 e-mail: d.mantel@planet.nl Penningmeester: Bertha van der Steen, telefoon: 075-6411577 Ledenadministratie: Margreet Hoek, telefoon: 072-5039611 e-mail: mhoek.l@hccnet.nl Lidmaatschap: Het lidmaatschap geeft recht op het ont vangen van 'De Kroniek', het bijwonen van lezingen en deelnemen aan excur sies. Leden hebben tevens gratis toegang tot het Museum In 't Houten Huis en het Grafter Raadhuis. Contributie: 10,- per jaar. Postadres: Postbus 21, 1483 ZG De Rijp. Bankrelatie: Fortis Bank, rekeningnummer: 82 68 08 050 MEDEDELINGEN: Kopij voor nummer 1 van volgend jaar, gaarne voor 15 februari 2009 bij de redactie. Bijschrift voorplaat 'Gereformeerde en Mennonite kerk; in de Rijp'; Cornelis Pronk (1u Over de doopsgezinden en gereformeerden in het 17e eeuwse De Rijp ging de lezing van Herman Meddens. Een verslag op pagina 184. 182

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 2