MARIA BOOTSCHAP T I OOFT COOT k p ï?r-;s3 in het kostuum van de eerste jaren van de 17° eeuw en een os die naar de slacht bank wordt gebracht. Boven de pui het gemetselde fries met drie gevelstenen, links 'Anno' en rechts '1611'. Op de mid densteen de os. Aan de overkant de Rooms-Katholieke kerk (1890) en daarnaast het voormalige klooster van de zusters Ursulinen (18l' eeuws). Voordat het klooster werd was het de woning die toehoorde aan de ei genaren aan de fabrikanten van zeep (de zeepziederij 'De Bruinvisch' was ge vestigd aan de Nieuwe Zijds Burgwal en werd in 1919 gesloopt). Let dus op de bruinvis bovenin en denk niet zozeer aan een bruinvis als wel aan de firma's Bruin en Vis. Weer verder. Links: 'In de dolfijn' met zijn Jugenstil-gevel; 'In de Rode Haan' (nr. 29), waarin een brandweerman woonde; de onderwijzerswoning met een 'inpandig secreet'; 'de Posthoorn' (nr. 43), vroeger hotel en remise van de tram 'ge- De gevelsteen 'Maria Bootschap duld is een schone zaak'; het eerste huis met een 'inwendig secreet'(nr.57); 'De schulp' uit 1698; Elia gevoed door de raaf (nr. 71); 'Ynde Melckman' (nr. 79), waar de bakker inwoonde; de oudste synagoge van Monnickendam. En natuurlijk op nr. 95 de mooiste gevelsteen van Nederland: 'Maria Bootschap'. Het einde van Noordeinde is bereikt, de haven resteert. Langs de haven terug Via de 'Engelse hoek', waar in de oorlog naar de radio geluisterd werd. Langs een aantal sluizen. Langs een volgepropt café waar na informatie bleek dat het 0-0 stond en dat het 'niet goed ging'. Langs het oudste huisje van Monnickendam (op de Korte Burgwal) en de langs de enig overgebleven palingrokerij (het waren er 42). Er resteert ook nog 1 zalmrokerij. En van de andere kant langs de waag en de beurs waar eten voor de armen werd uitgedeeld. Troet, Monnickendammers heten niet voor niets de 'troeters'. Bij de waag linksaf het Zuideinde op. Na 100 meter steeg rechts in (Niesen- oortsteeg). Via Niesenoort en de Bees- tenmarkt kom u op het Weezen- gy land. Hiet vindt u de Vermaning uit begin 17eeeuw en het voorma lig Hervormde burger Weeshuis, oorspronkelijk gemeentelijk, ge bouwd in 1638 uit de restanten van het pesthuis. Tot 1940 was het weeshuis. En natuurlijk de latijn- se school. Het Weezenland doorlopen en de Rozendaalstraat. Mee buigen naar rechts en u bent in de Kloos terstraat en terug bij de kerk. Aan alles komt een eind, zo ook aan deze uiterst interessante wande ling. Loopt u hem nog eens na is het advies. Dick Mantel Foto's genomen door Thea Mantel. 209 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 29