Bijna een priué-gids en grote aandacht bij een klein groepje met Michèle. De stichting Misschien waren het de Franciscaner monniken die een klooster, St. Salva dor, hadden aan het Monnikenmeer en die hun landerijen tegen overstroming wilden beveiligen. Meestal houdt men het echter op een andere verklaring. meer dat later het Monnikenmeer zou heten, in verbinding zou komen te staan met de Zuiderzee. Het is mogelijk dat de Norbertijner monniken hun Francis caner collega's hebben geholpen en dat Monnickendam aan beide kloosterorden zijn ontstaan dankt. Hoe het ook zij, in het begin van de 13" eeuw werd met het leggen van de dam begonnen. Twee buurten ontwikkelden zich, de grote buurt bij de dam en een kleine buurt bij het Monnikenmeer, de Kloos- terbuurt. Aan het eind van de 14' eeuw werd een klooster, Mariëngaarde, voor nonnen van de derde orde van St. Fran- ciscus gesticht op de plaats van het huidige kerkhof. De buurt aan de dam ontwikkelde zich snel en ontving in 1355 de stadsrechten van hertog Willem van Beieren. Oorspronkelijk vallend onder de heerlijkheid Waterland en later onder de graaf. Langs de stad stroomde Purmer Ee, uitkomend in de Zuiderzee en in verbinding staand met de ach terliggende meren, de Purmer, Beemster, Schermer en de Weere. Een groepje al op de terugweg. Norbertijner monniken kwamen van de abdij Mariëngaarde in Hallum in Fries land en vestigden zich in ongeveer 1100 a 1200 op Marken. Deze monniken legden op de plaats van het huidige Monnicken dam een dam om te voorkomen dat het Monnickendam door De start van de wandeling was bij de Grote Kerk. Sommigen on zer waagden zich de toren op. De waarschuwing dat er wel precies geteld moest worden hoeveel de beklimming begonnen opdat men zeker kon weten dat het zelfde aantal terug kwam, werkte niet helemaal enthousiasmerend. Vijf gidsen namen de rondleid- taak op zich en uiteraard werd be gonnen met de Grote Kerk. Date rend uit de 15" eeuw, met een torenspits uit de 17" eeuw. Overal zijn de toegepaste speksteenlagen te zien. In de toren een klok van 5000 kg, wordt nu electrisch be diend, maar vroeger waren voor het lui den vier man nodig. Achter de kerk het 204

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 24