werden beschouwd als vreemdelingen in eigen land. In 1945 overkwam een omvangrijke groep van 40.000 Nederlandse SS-ers hetzelfde. De reden was, dat zij tijdens de oorlog dienst hadden genomen in een legeronderdeel van de Duitse bezetter. Het Nederlandse Zouavenmuseum en de kerk in Oudenbosch herinneren aan het voormalig pauselijk leger. In het Westfriese Lutjebroek staat een stand beeld van de in Monte-Libretti gesneu velde Pieter Jansz. Jong en er is een plaatselijke voetbalclub die Zouaven heet. Maar verder is er weinig dat nog aan de Zouaven doet denken. Heel an ders is het gesteld met Garibaldi. Op de katholieke school kregen wij vroeger te horen dat hij een doortrapte schurk was, die het had gewaagd de paus te bedrei gen. Als je echter in Italië rondkijkt, zie je dat in veel plaatsen pleinen en stra ten naar hem genoemd zijn. En dat hij met standbeelden en plaquettes wordt geëerd. Hij is daar een beroemde histo rische figuur die streed voor de eenheid van Italië. Jan Deckwitz Nederlands Zouavenmuseum, Markt 31, Oudenbosch, telefoon 0165 313448 Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara, telefoon 0165 330502 Oudenbosch is per trein bereikbaar DE ZOMERAVONDWANDELING IN MONNICKENDAM De stad van de gevelstenen Twintig personen trotseerden het voetbal en kwamen naar Monnickendam. Zij waren degenen die gelijk hadden, maar ja dat weet je van te voren niet. De thuisblijvers zijn met een gevoel blijven zitten dat voetbalgekte te genezen is, namelijk door te verliezen. En de Monnickendam-gangers ontdekten weer eens dat iets waarvan je al weet dat het mooi is, nog meer waarde krijgt als je er nadrukkelijker op gewezen wordt en als er over verteld wordt. Beide laatste facetten beheersten de gidsen van de Vereniging Oud Monnickendam. We werden op een voortreffelijke manier rondgeleid. En het geheel was weer door Michèle Tromp georganiseerd, op een manier die we van haar gewend zijn, op een prima manier dus. Toen zij bij terugkeer in hun vader land het karakteristieke uniform met zijn oosterse snit hadden afgelegd, zul len zij bemerkt hebben dat ze hun Ne derlanderschap kwijt waren. Ze hadden immers dienst gedaan in het leger van een vreemde mogendheid. Dit hield on dermeer in dat ze geen kiesrecht meer hadden en dat ze niet benoembaar wa ren in rijksbetrekkingen. Ze trokken zich daar over het algemeen weinig van aan, maar verrassend was het wel. Nog verrassender was het voor een Zouaaf (niet in De Rijp), die voor zijn vertrek naar Italië huisknecht was bij een pas toor en die bij terugkomst van dezelfde pastoor te horen kreeg: Het is jammer, jongen, dat ge voor zulk een mooie zaak niet gesneuveld zijt. Aan het einde van de Spaanse Burger oorlog in 1939 maakten wederom mensen kennis met het verlies van hun Neder landerschap. Het waren de 700 leden van de International Brigades die in Spanje voor de republiek en tegen de fascisten van Franco hadden gevochten. Ook zij 203

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 23