Het blijft een merkwaardige aanblik, wanneer je met de trein van Dordrecht naar Roosendaal reist en dan de kerk van Oudenbosch, rechts van je, uit het landschap ziet oprijzen. Zo op het oog is het een dorpje met een heel grote kerk ofwel een gehucht met een kathedraal. Jarenlang had ik met afgevraagd waarom zo'n fors bouwwerk op deze plaats te vin den is. Tot een artikel in een tijdschrift mij duidelijk maakte dat het gaat om een monument voor de Nederlandse Zouaven. Weer wat jaren later kwam ik erachter dat er zelfs Zouaven uit De Rijp en Graft zijn geweest. In 1861 werd weliswaar het koninkrijk Italië geproclameerd, dat wilde echter niet zeggen dat alle delen onder recht streeks gezag van de koning vielen. De i» r V i v v r j C j v De basiliek van Oudenbosch. De koepel is een imitatie van die van de St. Pieter in Rome, die werd ontworpen door Michelangelo. De voor gevel is een versmalde kopie van die van de St. Jan van Lateranen, eveneens in Rome. Wat zijn eigenlijk Zouaven of Zoeaven? Om dit te kunnen begrijpen is het no dig om even een kijkje te nemen in het Italië van de 19'' eeuw. Zo rond 1860 was hier nog geen sprake van een eenheids staat, maar van een versnipperd land. Van noord tot zuid vond je allerlei staat jes en vorstendommen. Vanaf genoemde periode werd daadwerkelijk gestreefd naar een ongedeeld land. De vorst van het eiland Sardinië en het op het noorde lijke vasteland gelegen Piemonte besloot zijn gezag allereerst uit te breiden naar de zuidelijke delen van het laarsvormige schiereiland. In 1860 veroverde de voor malige avonturier Giuseppe Garibaldi met 'duizend Roodhemden' het eiland Sicilië. In hetzelfde jaar trok hij met ko ning Victor Emanuel het koninkrijk Na pels binnen. Italië rond 1860. Met gearceerde deel toont de Kerkelijke Staat. De sterretjes geven aan wat het grondgebied was waarover Victor Ema nuel eerst regeerde. noordelijke gebieden moesten nog ont daan worden van Oostenrijkse invloed. Er was bovendien de Kerkelijke Staat van de paus van Rome. Dit laatste is be langrijk voor ons verhaal. De Kerkelijke Staat strekte zich in het midden van het schiereiland uit 'van zee tot zee' en vormde zo een barrière tussen Noord- en Zuid Italië. In 1860 waren de oostelijke provincies van het pauselijke grondgebied al geannexeerd door de ko ning. Om zich te kunnen handhaven in 11 200

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 20