Op deze reproductie van een oude schoolplaat zie je Zouaven met de bajonet op het geweer voorwaarts stormen. Vooraan in het midden draagt een soldaat de pauselijke vlag. De titel van de afbeelding is: de slag van Mentana. Let op het uniform met de wijde broek en daaronder slobkousen. voor het jaar daarop. Vroeger kende men de vrije aardappelbouw, maar daarbij bleek dat vaak de oude opslag (planten van het jaar daarvoor) reeds was aan getast door ziekten. Later ging men om het jaar op hetzelfde stuk grond telen en daarna zelfs 1 op 3, dus eens in de 3 jaar. Dit laatste gebeurde vooral om aardap pelmoeheid (aaltjes) tegen te gaan, die de hele plant aantastte. Het 'piepers rooien' was ieder jaar weer een hele on derneming en met zoveel tuinders in ons gebied was het een drukte van belang met al dat werkvolk op het land, waar door er in de dorpen een ongewone stilte heerste. Van dit alles is nauwelijks nog iets terug te vinden, dus het was goed om het eens op te schrijven. Andere onvolkomenheden betroffen aangelegenheden rond de beheerder van de hutten, Henk Nibbering. Hij had na melijk geen broer Jan die toezicht hield bij de bouwwerkzaamheden en hij bleek, wegens onenigheid, zelf in 1960 ont slag te hebben genomen. Het was voor hem niet de reden om voor de volgende grondbehoefte van de ABC meer geld te vragen; de grondprijs was toen eenmaal simpelweg hoger. Henk werd overigens opgevolgd door Klaas Klijn en niet Klaas Klein. Fred Hoek ZOUAVEN UIT DE RIJP EN GRAFT 199

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 19