achter je nagels kroop, opgestroopte na gelriemen of hoe het ging bij regen, dat kan eenieder zich voorstellen. Ook bij het lichten was het graafje of het greepje nog nodig want de kanten en de kop pen van het aardappelveld moesten nog steeds op de oude wijze van hun aardap pels worden ontdaan om de trekkertjes vrijspel te geven om te keren zonder dat aardappelen tot moes werden gereden. heid aardappelen en of hij ze kon krij gen. Deze mensen moesten van de vroe ge morgen tot het einde van de middag steeds van lege kisten worden voorzien, dus het lag voor de hand dat de kisten snel geleegd moesten worden want an ders had men gigantisch veel kisten nodig. En hoe kon het beter dan op het land, in de kuil. Op deze wijze had je on geveer 100 kisten voor 8 rooiers/rooisters Het sorteren van de aardappelen voor opslag in de ABC begin jaren vijftig. V.l.n.r. Klaas Klijn sr., Piet Roelofsen Cz, Cees Roelofsen, Cor Roelofsen, Klaas Knijn jr., Nico Roelofsen, André Jongkind en Bep Klijn. Bij wie het kleine kopje boven de machine hoort is onbekend. De sorteer- machine was van Cees Roelofsen, die samen met de familie Klijn sorteerden. Op deze wijze de slootkanten rooien was geen pretje want vaak was er riet opge schoten tussen de aardappelen en dat was scherp en sneed in je handen. Als je het niet deed liep je de kans dat het trekkertje te dicht langs de kant moest rijden en wegzakkend de sloot in kantel de, hetgeen meermalen is gebeurd. Som mige tuinders begonnen dan: 'ho, ho', te roepen alsof het nog een paard was. Het leger rooiers/rooisters verschilde per tuinder, afhankelijk van de hoeveel- nodig. De kisten naar huis halen en daar legen was geen optie omdat het simpel weg teveel tijd in beslag zou nemen, en niet iedereen beschikte over een opslag thuis. Ook had in het begin niet iedereen een motorschuit en moest men al kloe tend, roeiend en zeilend heen en weer varen, hetgeen veel teveel tijd in beslag zou nemen. De gerooide aardappelen werden eerst met vier kisten op een berrie tussen twee personen gedragen, later met krui- 197

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 17