bleef het bij een wandeling over de akker. De doodgespoten aardappelen konden langer blijven zitten, tot wel een maand. Maar doordat het blad wegviel kwam de aardappelplant kwetsbaar te liggen en bij regen spoelde soms de aarde weg waardoor aardappelen bloot kwamen en groen werden en zodoende ongeschikt werden voor de export. Exportaardappe- Het aardappelveld van Verdonk met in de verte de Agria waarmee de volle kisten werden verzameld. len werden ook nog eens gekeurd door de PD (Plantenziektenkundige Dienst). De rooierstijd was een hectische peri ode waarbij tal van mensen werden inge schakeld, vooral de jongeren die vakantie van de hun scholen kregen, maar ook fa brieksarbeiders die een centje wilden bijverdienen tussen hun diensten door. Het rooien van de Gerard, Martin en Nico Vredevoort bij de Hol- der (l cilinder) met de aanhanger, gemaakt door Celes van Voorden op een onderstel van een Renault. het rooien met een 'grafie' of een 'grepie', respectievelijk een kort puntschopje of een kort vorkje. Het gebruik hing af van de grondsoort. Bij klevende grond was een graafje minder geschikt. Eerst kwa men de paardenlichters en later, i.p.v. paarden, de looptrekkertjes zoals Hol- ders, Grunders en Agria's, die met een horizontaal naar achteren oplopend mes onder de 'stoelen' (aardappelplanten) door de grond sneed en de grond met de plant een stukje omhoog lichtte. Daarna kwamen de rooiers/rooisters in kruipers aardappelen werd meestal per kist be taald en er werd ge rooid in kisten van 25 kilo. Als hij heel goed zijn best deed haalde schrijver de zes 40 kisten op ten Piet en AafVerdonk zittend op 'Je kuil'aardappelen voordat deze dag (ƒ0,35 per kist). werdafgedekL Het is dan frustre rend om je te moeten laten passeren door broeken (oude uroek of oliebroek) achter een dame (Bep Eggers) die met gema^ de 'bchter' aan gekropen om de aardap- het dubbele aantal kisten haalde. 'Het pels met de hand uit de dan rulle grond was een slag', zei men. Vroeger gebeurde te graven. Niet vragen naar de grond die 196

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 16