ziekte zich in het gewas kon uitbreiden. Uit gaande van een schijn baar onbetekenend niveau van aantasting kan een vatbaar gewas binnen een periode van twee weken volledig te gronde worden gericht. De schimmel tast alle boven- en ondergrondse delen van de aardap- pelplant aan. Schade ontstaat door de ver- Handmatig rooien door Nico, Martin, Gerard en Ans Vredevoort c „r 6 n nietiging van het looi, op het Verse land nabil de Grote Delft. Op de achtergrond Drie- waardoor het produc- huizen. r tievermogen van het bevriezing na het vroege poten was ook gewas werd gereduceerd, en door de aan- aanwezig. tasting van de aardappelen zelf. Om het Vóór het rooien werden er al door de rooien uit te stellen zonder zieke aard- NAK (Nederlandse Algemene Keurings- appelen te krijgen werd het blad van de dienst voor zaaizaad en pootgoed) visu- aardappelen doodgespoten met Amorta. ele veldkeuringen gedaan op aardap- Na het doodspuiten, en vaak nog eens pelziekten zoals bladrol of Phytophthora naspuiten, kwamen de keurmeesters infestans. Laatstgenoemde ziekte was die dan soms nog een groen blaadje von- gevreesd om de snelheid waarmee de den, maar als je je goede wil had getoond Willem Nibbering en Piet Roelofsen Gz aan het rooien van de aardappelen welke niet gelicht maar gewoon omgeploegd zijn.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Kroniek : Graft-de Rijp en Schermer | 2008 | | pagina 15