opa's, oma's, kennissen en vrienden van, oud-jeugdhuisgangers mobiliseren om het Jeugdhuis te helpen. En die hulp kwam er. Er waren voldoende mensen om het karwei te klaren.' Met die enorme opbrengst had het Jeugdhuis de ruimte om het nodige aan te schaffen. Daarbij werd aan de toekomst gedacht. Veel gebruikte spullen zoals bijvoorbeeld geluidsapparatuur, moest van goede kwaliteit zijn. Zo werd ook al vast fl. 20.000,- gereserveerd voor vervangingen in de toekomst. Immers, veel inventaris uit het oude gebouw was nog goed voor een aantal jaren bruikbaar. Wensenlijst aanschaffingen nieuwe Jeugdhuis Ï2TMLOVERZICHTWENSENLIJST AANSCHAFFINGEN ruimte aansch zelfwerkz café-zaal 15.685,- 8.400,- voorraad-schoonmaakhok 3.225,- audiovisueel 6.200,- disco-zang installatie 15.450,- spelen 1 .605,- kantoor, medewerkersruimte 15.215,- 3500 - keuken 4.890,- 750,- kleedkamer 2.560,- 1.450,- entree 350,- 1 .300,- toiletten 1.000,- 350,- buiten gebeuren 1.700,- zelfwerkzaamheid 3.545,- TOTAAL 71.425,- 16.050.- financ iërine eigenmiddelen sponsorwerving bedrijven donaties inwoners St.Pancras acties (optredens; verkoop) 5 2 8 000, 500, 000, TOTAAL: 15.500,- Menno Gerritsen: 'Ten tijde van de nieuwbouw ging het binnen het bestuur wat chaotisch aan toe. Bestuursvergaderingen werden gehouden bij Ronald Bouma thuis. De vergaderingen werden niet altijd even druk bezocht. Dan had je ook nog eens te maken met wisselingen in het bestuur. Ik weet nog dat Marcel Dekker het penningmeesterschap van Brenda Jonker overnam. Na een half jaar kwam Brenda nog eens aan met een geldkist... die had ze onder haar bed gevonden. Tsja, er raakte wel meer eens wat kwijt, ...wat wil je met zo'n verhuizing.' 76 W W

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 78