Het jeugdhuis moest zélf ook geld meebrengen. Dat was als voorwaarde gesteld door de gemeente, zo n 50.000 gulden Dat was nog geen kleinigheid lijkt mij, zo'n groot bedrag ophoesten? Ronald Bouma: 'Dat vonden wij ook, maar uiteindelijk hebben we meer dan 85.000 keiharde guldens zelf ingebracht. Dit staat nog los van de kosten die bespaard zijn als gevolg van de dingen die we in zelfwerkzaamheid hebben uitgevoerd. We hebben enorm veel fondsen aangeschreven. Elke fondsaanvraag hebben we specifiek toegeschreven naar de doelstellingen van het betreffende fonds. Middels fondswerving hebben we in totaal maar liefst fl. 70.000 opgehaald. Het geld vanuit de fondsen kon overigens niet zonder meer overal aan worden besteed, vaak werden er eisen aan gesteld of was het geld bestemd voor specifieke bestedingen. De onderhandelingen met horecaleveranciers hebben er toe geleid dat we van Gulpener en Scholten een bijdrage van fl. 15.000 ontvingen. Hiervan kon de gehele bar met inventaris worden gebouwd. Dat had wel als consequentie dat we in het vervolg een Gulpener-biertje moesten drinken. Door een aantal zaken zoals slopen, schilderen, afwerken etc. uit de opdrachtverstrekking richting de aannemer te schrappen en uit te voeren in zelfwerkzaamheid kon het nodige nog worden bespaard. Prachtig dat Sjaak Wit van Groen en Wit daar in meedacht en bereid was daar aan mee te werken. Wel moesten we genoeg mensen op de been zien te krijgen om dat werk ook daadwerkelijk uit te voeren. Een grootscheepse wervingsactie in het dorp lag er aan ten grondslag. Ouders, Juliana Welzijn Fonds Postbus 90 3980 CB Bunnik f 30.000,= Nationaal Activiteiten Fonds (Jantje Beton) Postbus 85233 3508AE Utrecht f 7.000 Stichting Madurodam Haringkade 175 2584 EE Den Haag f 4.000 Stichting Zonnige Jeugd Postbus 97 2050 AB Overveen (af\vijzing) Stichting Hulp na Onderzoek Angsteloord 38 1391 EG Abcoude (afwijzing) Van den Berch van Heemstede Stichting Postbus 96854 2509 JG Den Haag (afwijzing) Fundatie van den Santheuvel Sobbe Herengracht 524 1017 CC Amsterdam f 3 .000 Stichting Katholieke Noden Emmastraat 52 1213 AL Hilversum f 10.000 Stichting V S B Fondsen Postbus 16 3500 AA Utrecht f 4.050 Hofstee Stichting Postbus 9271 1800 GG Alkmaar (afwijzing) Anjer Fonds Postbus 123 2000 MD Haarlem f 4.000 Kossen Leyen Fonds Frobelstraat 10 1834 VG Sint Pancras f 7.950 Totaal resultaat Fondsen f 70.000,=

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 77