Al snel na de sloop wordt gestart met de voorbereiding van de nieuwbouwwerk- zaamheden. Zo wordt dan eindelijk op 1 juli 1996 officieel de eerste paal geslagen door wethouder Burkels. De bouw is gestart! In de eerste week van Juli zal worden begonnen met de nieu wbouw van Het Jeugdhuis te Sint- Pancras. Wethouder Burkels slaat op 1 juli (14.30 uur) voor het nieuwe onderkomen. Afgelopen week hebben vrijwilligers het oude pand gesloopt. Als de bouw volgens planning verloopt, kan het nieuwe Jeugdhuis eind cember in gebruik worden geno men. De nieuwbouw vindt plaats op de huidige locatie aan het Bever plein. De nieuwe accommodatie krijgt een zaalruimte met podi um, waar het jeugd- en jongeren werk kan worden ingevuld. kan het gebouw een lünctie gaan vervuilen in de vraag naar sociaal-culturele ac commodaties in Sint-Pancras. De nieuwbouw vergt een investe ring van 540.000,-. Hiervan wordt door middel van zelf werkzaamheid 50.000,- door Het Jeugdhuis zelf opgebracht Langedijker Nieuwsblad van 26 juni 1996 Ondanks dat er tijdens de bouw door Groen en Wit op de locatie van het Jeugdhuis lange tijd niets door de jeugd gedaan kon worden betekende dat niet dat het bestuur stil zat te wachten op de oplevering. De bestuurskamer is verhuisd naar de zolder van Ronald Bouma. 74 r& Bouw van het jeugdhuis kan beginnen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 76