Het wordt spannend als het bestuur op 15 mei 1996 het definitieve besluit Wet Milieubeheer ontvangt waaruit blijkt dat de bezwaren van de bezwaarmakenden volledig zijn verwerkt in de nieuwe milieuvergunning. Het bestuur van het Jeugdhuis is hier niet in gekend en kan hier uiteraard niet mee leven en licht dit op 10 juni bij de gemeente toe. In de fase waarin de milieuaanvraag zich nu bevindt kunnen alleen nog wijzigingen worden afgedwongen door uiterlijk 1 juli officieel bezwaai aan te tekenen bij de Raad van State. Het bestuur van het Jeugdhuis staat nu voor een enorm dilemma; de voorliggende onwerkbare milieuvergunning accepteren en bouwen volgens planning of bezwaar aantekenen bij de Raad van State met alle negatieve consequenties als gevolg... Het bestuur neemt de enige juiste beslissing en tekent bezwaar aan. De vergunningsvoorwaarden zijn zodanig dat het voortbestaan van het Jeugdhuis op de langere termijn in gevaar gebracht wordt. Daarbij maakt het bestuur ook direct de keuze om toch volgens plan eind juni het oude gebouw te slopen. Een enorm risico... Ronald Bouma gaat verder: 'De door ons aangevraagde milieuvergunning was op basis van 'bedenkingen van buurtbewoners' zonder ons medeweten, ingrijpend gewijzigd. De gemeente verschool zich achter een ambtenaar die zijn werk niet goed had gedaan, maar kon er ook niet veel meer aan veranderen... Woest waren we! Deze ontstane situatie dwong ons uiteindelijk om bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. In de tussentijd hadden we al wel het oude gebouw gesloopt; moest wel, wilden we de planning niet in gevaar brengen. De gemeente gaf toe fouten te hebben gemaakt en wist dat ze bakzeil bij de Raad van State zou halen. Op de avond vlak vóór het verstrijken van het ultimatum op 1 juli 1996 werden we op het gemeentetehuis ontboden. Wij werden dringend verzocht ons bezwaarschrift in te trekken. Pas toen we de keiharde formele toezegging op schrift van de gemeente hadden te zorgen voor een nieuwe en voor het Jeugdhuis bruikbare milieuvergunning, hebben wij dezelfde avond - vlak voor twaalf uur - ons bezwaarschrift bij de Raad van State nietig laten verklaren. Noh joh, wat spannend was dat!' De consequentie van het intrekken van het bezwaar is dat de voor het Jeugdhuis onwerkbare milieuvergunning toch van kracht gaal maar het Jeugdhuis na oplevering wel direct open kan. De afgedwongen voorwaarde tot het direct weer wijzigen van de vergunning biedt het Jeugdhuis weer perspectief op een werkbare vergunning op termijn. 71

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 73