AFSLUITING GEBOUW JEUDGHUIS ALLE DHU1$ VET RAHFn WoRDEH OP «ZATeP-DN\ 27 APR\L VEEWACHT IN HET JEOC^DHOlS VOOR. EEK ö[R.öt>TSF- Zaterdag 27 april a.s. vanaf 20.00 uur ONS OUP£ éjêSOÜVa) v)fc&Dl£HT~ w\a^.p(ö| Afsaieto, voordat pe aoPekSKAMfcR- CHV^flBlpD^'Jk: 2AL HeezpAtf n VANAF 20.00 uur \S tCDFFlÊ fcNZO Fiyer "Herhalingsoefening", laatste open avond oude Jeugdhuis Poster afsluiting oude gebouw Jeugdhuis Na 27 april zijn er geen activiteiten meer in het Jeugdhuis. Het bestuur is bang voor vandalisme of erger... brandstichting van het oude gebouw. Gelukkig zijn deze zorgen onterecht gebleken. Uiteindelijk, na veel heisa en obstakels etc. ging het nieuwe Jeugdhuis er toch komen. Vanaf toen was het lot van het Jeugdhuis toch beslecht? Ronald Bouma: 'Dat dacht je maar. We werden vlak voor de sloop van het oude gebouw door de gemeente geconfronteerd met een voor ons onbruikbare milieuvergunning die ons door de strot zou worden gedrukt. We moesten akkoord gaan of anders zou het feest niet doorgaan. Al maanden hadden we het over deze vergunning gehad en dat ie maar hetzelfde moest blijven en al die tijd weid ons beloofd dat dat geen probleem zou worden en dan ineens die onbruikbare vergunning...' Niet iedereen was even blij met de nieuwbouwplannen; er wordt door een paar huine ieiloo ilitiek kbaar iw' te le be- voor els in acht- snel- imen. tbrei- keer- ïerd. OPGELET msmsSÊÊÊÊsm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 71