Uiteindelijk was de knop om bij de gemeente en had zij een aanzienlijk bedrag gereserveerd voor een nieuw Jeugdhuis... kat in het bakkie dus?! Ronald Bouma: 'Dat dachten wij ook, maar tegen beter weten in, want in de praktijk zaten er nog heel wat haken en ogen aan, voordat uiteindelijk met de bouw kon worden begonnen. Zo was de eis van de gemeente dat we zelf ook een aanzienlijk deel van het budget moesten aandragen. De gemeente wilde eventueel bijna 5 ton beschikbaar stellen op voorwaarde dat het Jeugdhuis minimaal fl. 50.000 inbracht. We zijn toen hard gaan nadenken over hoe we dat geld bij elkaar moesten krijgen. We dachten aan zelfwerkzaamheid, door jeugd, ouders en (oud-) jeugdhuisgangers. We dachten aan fondsenwerving, maar ook aan multifunctioneel gebruik van het nieuwe gebouw. Voor de zelfwerkzaamheid hadden we een heel plan gemaakt hoe we mensen zouden ronselen die ons konden helpen bij het slopen van het oude gebouw en helpen met de afwerking van de nieuwbouw. Misschien konden we in overleg met de aannemer nog wel meer werkzaamheden schrappen uit de opdracht naar de aannemer? Met multifunctionaliteit hadden we vooral het verhuren van het gebouw op het oog voor verenigingen, clubs, maar misschien ook voor het houden van een feestjes etc. Al gauw stuitte dat op weerstand bij horecabedrijven uit de buurt. Valse concurrentie! Het idee om door multifunctionaliteit geld te genereren hebben we, begrijpelijk, uiteindelijk - op last van de gemeente - moeten laten varen.' Begin 1995 is het nog steeds onduidelijk wanneer de bouw precies zal starten. Het plan is om eind 1995 een aanbesteding te houden met een prijsvraag bij diverse aannemers om een nieuw Jeugdhuis te laten ontwerpen en bouwen. Hoe is uiteindelijk de aanbesteding verlopen? Ronald Bouma: 'Aan de basis van het definitieve ontwerp van het nieuw te bouwen Jeugdhuis lag het eerste ontwerp van Eric Boersen en Klaas Johan de Wit. Mede aan de hand daarvan hebben we een goed en functioneel pakket van eisen op kunnen stellen. Dit plan van eisen van het Jeugdhuis maakte deel uit van het aanbestedingsdocument van de gemeente. In opdracht van de gemeente zijn uiteindelijke vier aannemers uitgenodigd om in de vorm van een prijsvraag een ontwerp in te dienen. Bijzonder daarbij was dat het te ontwerpen gebouw binnen een budget van fl. 470.000 gerealiseerd moest worden. Op verzoek van het Jeugdhuis zijn juist ook Pancrasser aannemers uitgenodigd. Zij waren immers al jaren daarvoor, en met hen divers andere middenstanders, goed voor ons geweest. 60

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 62