IEUWBOUW COLOFON Stichting O.J.C. Het Jeugdhuis Beverpiein 3 Sint-Pancras {072-6422731 Redactionele stukken/paperassen naar: Stg> O.J.C. Het Jeugdhuis {redactie: Postbus 9073 1800 G8 Alkmaar Deze zomer beeft het Jeugdhuis niet alleen een heleboel activiteiten op her programma, maar zullen we ook de voor bereidingen voor de nieuwbouw van Het Jeugdhuis in volle gang voortzetten. Zo ;s hel bestuur en de bouwcommis sie ai een tijd bezig met het ontwikkelen van een meuwbouwplan. dat inmiddels aan de gemeente is gepresenteerd. De gemeente zal het pian technisch beoordelen en bij verschalende gemeemeliike commissies voorleggen. He: Jeugd huisbestuur is momenteel aan het uitzoeken wat oe mogelijkneden zijn om het plan fmanci rond te krijgen. Zoals net er nu uitziet komen we voor het nieuwbouwpian ca.' anderhalve ton tekort Dit tekort kunnen we moge hik in de vorm var. zelfwerkzaamheid opvullen. Hiervoor zullen wij een beroep op jullie moeten doen rile Jeugdhuisbezoekers, ouders, en iedereen die vindt dat het Jeugdhuis most biijven bestaanOm een inzicht m het aantal werkwilligen te kriigen zullen wij ir. het volgende Jeugdhuiskramie een mschriitïonr.uiier bijvoegen, dit formuiier zal ook ai verkrijgbaar zijn op de kuningmnedagmarkt. Daarop kan je invullen op welke manier jij het Jeugdhuis van uienst kan zijn. De bedoeling ts om op dit inschrti 1 lonnülier tn te vullen hoeveel uren werk is kan en wij besteden Natuurlijk is iedereen var. harte welkom bij ae bouw van het Jeugdhuis, elke rechterhand is er één. Ais er maar genoeg mensen zich inschrijven'voor dit werk kan het financiële probleem rond "de nieuwbouw op deze manier opgelost worden en cv zo snel moeeiijk worden beconnen aan een nieuw jeugdhuis. Daarnaast is het ook nog eens zo dat hoe meer mensen er beschikbaar zijn. hoe minder man.'vrouwuur werk er voor iedereen zal ziin Wit rekenen op jullie medewerking en wensen jullie de komende maand ook weer veel Jeugdhuispiezier en iet dus goed op het volgende Jcugdhuiskrantjei! wbouw Jeugdhui; Artikel 'huis-aan-huis'-Jeugdhuisnieuws van april 1994 57 -'•ri >.wJ r1 v nvA.Ï..^ Vïi Ktt wmm m BESTUURSBERÏCHT Werken voor een nieuw Jeugdhuis V V ►- r V. I m mm mM

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 59