gemeente beoogd had Zowel bij de gemeente als bij het bestuur van het Jeugdhuis wisselt de samenstelling van de gesprekspartners en gaan de normale activiteiten gewoon door, inclusief het goede nabuurschap met sporthal De Oostwal. O *p. 27 (3 3 Notulen bestuurs vergadering Jeugdhuis van 12 april 1994 Winter 1993/1994. Het Jeugdhuis gaat ondertussen door met organiseren van activiteiten en het informeren van de inwoners van Sint Pancras via het maandelijks verspreiden van het Jeugdhuiskrantje. Ook wordt het bouwplan uit 1991 weer uit de kast gehaald, 'opgepoetst' en door Klaas Johan de Wit en Eric Boersen aan de gemeente gepresenteerd. Wat was de eerste reactie van de gemeente op jullie eerste ontwerp? Eric Boersen: 'Het duurde even voordat we een reactie op ons eerste ontwerp kregen van de gemeente, maar het antwoord was unaniem compleet afgeschoten! Er deugde volgens de gemeente niets van. We kregen ook sterk de indruk dat de gemeente niet zat te wachten op ons ontwerp en al helemaal niet van een paar 'studentjes. Het ontwerp wat daarop volgde kwam meer in de buurt van wat de Uj- cc Oct cL OCX

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 57