MUgm 1 en hter forse Vanuit de Vervolgens wordt het volgende afgesproken. Eerst zal Het Jeugdhuis met de nieuw bekende feiten aan de slag gaan. Er komt een nieuw bouwplan en aanvullende financiële mogelijkheden zullen worden nagetrokken. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over zaken als wie bouwt en de precieze financiële opzet. Burgemeester Bulte zegt bereid te zijn binnen het college de vraag aan de orde te stellen of de gemeente een bouwkundig opzichter ter beschikking kan stellen. Dit zou dan ook een besparing opleveren. Over circa 6 weken zal Het Jeugdhuis de gemeente over de bevindingen rapporteren. Gespreksverslag tussen gemeente en Jeugdhuis van 14 oktober 1993 Het Jeugdhuis is blij met deze houding van de gemeente. Een nieuw eigen Jeugdhuis in dezelfde omgeving komt steeds dichterbij. Artikel 'huis-aan-huis'-Jeugdhuis- nieuws van november 1993 Personalia Ronald Bouma 641739 voorziuer Liselotte Romeijn 642826 secretaris Wigert Dronkert 642704 secretaris Suzanne de Wit 644865 penningmeester Wendy Hessing 641210 penningmeester Wim Nijdam 642844 buffet Dennis Bakker 624480 bands Dirk Verkuil 612150 onderhoud Ronald Veens tra 643986 medewerkersbeleid Marita de Bruin 642642 schoonmaakploeg Ed van der Berg 641447 dienstendraaier Bestuursbericht Herbouw Jeugdhuis op huidige plaats Sint-Pancras-Men heeft het al in de dagbladen kunnen lezen: De kans is groot dat Sint-Pancras eind volgend jaar een nieuw Jeugd huis heeftH. De gemeente praat met het bestuur over nieuwbouw op de huidige plaats. Al eerder was er sprake van nieuwbouw bij het dorpshuis "De Geist", maar dit werd al in een vroeg stadium gesmoord. Hoogstwaarschijnlijk dus een nieuw Jeugdhuis op de plek waar het Jeugdhuis nu staat. Na al die jaren eindelijk een lichtpunt aan de horizon. Het Jeugdhuis bestaat en zal blijven bestaan, zegt het voort! Jeugdhuis regionale Politiek (te snel af Sint-Pancras-In ecu vorig maandblad van 't Jeugdhuis werd er gesproken over een maandelijks terugkomende colium over de plaatselijke politieke partijen. Helaas, er is nog niet één partij programma af. Voor diegenen die het nog niet weten, de gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar al. '«ï-r 51 B - 2 - lia HH m r 1 m M C4 M f mmm

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 53