Aan het woord is Eric Boersen. Ten tijde van vóór de nieuwbouw bestuurslid en student bouwkunde. Zat o.a. in het bestuur met Marco Molenaar, Dirk Verkuil, Klaas Johan de Wit e.a. 'Tsja, da's een tijd geleden! Ik weet nog dat Klaas Johan de Wit en ik, toen nog jonge honden, een eerste ontwerp hadden gemaakt met een begroting. Dat ontwerp is er toen gekomen omdat Rob de Boer (wethouder) tijdens één van de politieke forums in het jeugdhuis had gezegd, als de jeugd een nieuw gebouw wilde dat ze dan eens met een idee moesten komen. Dat was niet tegen dovemans oren gezegd en binnen enige tijd hadden Klaas-Johan en ik een prachtig ontwerp op de tekentafel ontworpen. Daarbij een begroting van wat het allemaal moest gaan kosten. Trots als we waren met dat ontwerp. Met dat ontwerp zijn we richting de gemeente gegaan.' ffi Jeugdhuis Boersen) wkunde- Het udenten. veet rp had gedijk.' f"uursk leren wc f BUS ergmg inleiding „„„-rite Ungedljk en leden Haar aanleiding van bet deugdbuis de d. „nti- -i t... hiirop t. „ld.„, hiermee de Jeugd uit Broek p pancras. De lokatie van bet ^VnV'rTf *ende - tenzij de gemeente met goeo Opmerkingen t.a.v. de struktuur van een dlt op Emlra>-SJBSStKKij -i' w' jEOCTHOIS SIMT PAHCRAS Afdeling nieuwbouw AANWEZIG COPIE OPGESTELD BETREFT DATUH NUEHER Opmerkingen t.a.v. sint Pancras «et voorstel bespreekbaar te st Motief toont voor een Eis afdeling nieuwbouw t.a.v. 1°>«» houden van Sint Pancras, 2) Het gebouw multi-funkion.el maken. - 1 - il3n door het Jeu9dhuls - m- -«- -»-3-rrsi. K «3-1SS S.1 alt -r*:: -- k sirtïgjt -sAi-sra sü- - - -°°rd- assrsr;

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 47