kunnen worden en niet, zoals geografisch het geval is, in Kennemerland. De eerste stad van Kennemerland was Haarlem en had dank zij die positie zitting in de Staten van Holland. Hoorn werd als eerste stad van West-Friesland beschouwd en had dus ook zitting in de Staten, maakte goede tijden door als zetel Van de Oost Indische Compagnie en was de plaats waar het College van de gecommiteerde Raden van het Noorderkwartier zitting hadden. Alkmaar viel dus net overal buiten. Huiswaard is een gehuchtje aan de Reker - of Geestmerambachts omloopdijk. Het ligt op :,A uur loopafstand ten noord oosten van Alkmaar. Er staan 14 huizen met een school. Het valt onder Koedijk. Volgens oude geschriften zou hier een rijke kapel gestaan hebben die door een Vicaris' werd bediend. Hij haalde zijn inkomsten uit zekere landerijen die na de Geus2 aan een schoolmeester gegeven zijn. Ten noorden van de Huiswaarderweg, bij de Zes Wielen, ligt een stuk land, de Steenplaats genaamd waar in 1506 een steenoven stond3. Ten tijde van het beleg van Alkmaar (1573) wordt dit stuk land genoemd. Hier sleepten de Spanjaarden hun geschut naartoe om het naar Bergen te voeren op de 27e september 1573. Het wapen wat op een raam ten noorden van de preekstoel is geschilderd is als hiernaast is afgebeeld. Het wapen is al eerder beschreven door Henk Beens en Annie Stierp en de werkgroep genealogie van de vereniging 'Oud Sint-Pancras'. Het jaartal wat toen genoemd werd, maar waarvan mij de bron niet bekend is, is 1488, het jaar dat Sint Pancras een zelfstandige parochie werd, het huis van Bourgondië hun vaste patroonheer en het gezag ressorteerde onder de Baljuw van Nieuburgh in Oudorp. Het wapen is verdeeld in 2 vlakken. Links (in de heraldiek is dit rechts, omdat vanuit de draagzijde van het schild gezien, de achterzijde, dit de rechterkant is) is de adelaar uit het oude wapen van Vrone afgebeeld op een veld van goud. Aan de linkerzijde 5 zilveren lelies op een blauw veld van het wapen van Bourgondië. De afgebeelde adelaar is ook terug te vinden in het wapen van het Geestmerambachl. Huiswaard Afbeelding van het wapen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 42