Dit dorp ligt aan de Rekerdijk, welke het Geestmerambacht voor het buitenwater beschermd. Het ligt op een uur loopafstand noord-noord-oost ten noorden van Alkmaar. De kerk zonder het koor is 30,48 meter lang, het koor zelf meet 13,10 meter (de totale lengte van de kerk was dus 43 meter 58) en de breedte van het koor is 10.06 meter. Het dak is 14.33 meter hoog. De kerk is versiert met een koperen kroon en een koperen lessenaar aan de preekstoel. De huidige predikant is van Cornelius van Loenen (predikant van 1703 tot 1742). Vroeger had Koedijk samen met Sint Pancras een predikant maar ze zijn in 1657 ieder hun eigen weg gegaan. De kerkklok is 1,14 meter in doorsnee en 1 meter in hoogte. Op de rand staat het opschrift: Jezus Maria word ik genoemd, Johannes Godefridi heeft mij in 1511 gegoten. In de kerkmuren vind men nog enige tufstenen. Er is een goede pastorie en er zijn ruim 200 lidmaten. Op het kerkhof vindt u dit grafschrift: Laat ongehinderd en met blijdschap uw graf graven, want de dood is het einde van deze gaven. Er is ook een mennonieten kerk. Verder is er een stenen rechtbank, daarachter staat de school. Achter in de rechtbank hangt een bord met het opschrift Audite et alteram paste 1635 - Laat de andere partij ook worden gehoord 1635 Ook hing er een grote oude trommel. Op een wandbord aan de zijkant staat geschreven: Laat onrechtvaardigheid uw rechtbank nooit betreden Oh rechters, oordeelt recht, wees blind en zie niemand aan Luister goed naar aanklacht en verdediging En laat u niet door giften of gunsten afleiden van uw plicht Maar blijft het godvruchtige doen en weert het kwade Want u spreekt recht, niet voor de mens maar voor de Heer. Op 21 september 1731 is hier voor de Waldensers1 gecollecteerd. Dit bracht 98 gulden 19 stuivers en 4 penningen op. In 1730 zijn de Heerlijkheidsrechten-door Alkmaar gekocht voor 5200 gulden. Jaarlijks brengen de rechten 57 gulden en 12 stuivers op. Het bestuur bestaat uit 1 schout, 5 schepenen en 15 vroedschappen, (dit is te vergelijken met 1 burgemeester, 5 wethouders en 15 raadsleden). De twee tolhuizen brengen jaarlijks 600 gulden op. Koedijk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 39