Oud Sint Pancrasser Jaap Kooy uit Aduard vond een ingezonden stukje in een oude Panorama van 10 november 1956 en vroeg of de Historische Vereniging Sint-Pancras hier meer over wist. Het stukje heet: Vasten. Met zeer veel belangstelling las ik in Panorama nummer 41 het interessante artikel 'Het zonderlinge vasten van Engeltje en Eva', waarin uw medewerker W. Kielich vertelt van een tweetal dames, die het voor elkaar kregen jarenlang geen voedsel tot zich te nemen. Nu meen ik me te herinneren ooit eens gelezen te hebben, dat er ook in Alkmaar een dergelijke vastende juffrouw heeft geleefd. Als ik me niet vergis, was dat aan het eind van de achttiende eeuw. Zou u me er misschien iets meer van kunnen vertellen? Lenny Beer, Rotterdam-O. Het antwoord van de redactie luidde: Het enige, dat wij hierover konden vinden, is een lied, dat omstreeks 1789 werd uitgegeven. Hierin wordt verhaald van een meisje, genaamd Geutje Booy, oud zestien jaar, die in vijf jaren geen spijs genoten had. De 'onthechte' juffrouw Booy woonde, volgens hetzelfde lied, In Sint Pancras, 'gelegen in Noord-Holland, een goed uur gaans van Alkmaar'. Met hulp van de heer Harry de Raad van het Regionaal Archief te Alkmaar is de volgende tekst gevonden, gepubliceerd in 'De Boere-dans, of 't gezelschap na de mode. door S. en W. Koene, Amsterdam 1789, pagina's 33 tot en met 36. Een Waare Beschryving uit 't Dorp St. Bankres, gelegen in Noordholland, een uur van Alkmaar; hoe aldaar een Meisje, genaamt Geutje Booy, oud 16 a 17 Jaaren; dewelke in 5 Jaaren geen Spys genooten heeft. Het lied van Geutje Booy

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 28