werd in 1968 gestart met de bouw door de firma De Geus. De gemeentes Sint Pancras en Koedijk legden het meeste geld op tafel, de rest werd verkregen door het uitgeven van aandelen, die voor fl. 25,- per stuk door de inwoners konden worden gekocht. In 1969 ging dan eindelijk de lang gekoesterde wens in vervulling en werd zwembad 'De Bever' feestelijk geopend. Een van de eerste badmeesters was Arie Keurslag. De Historische Vereniging Sint-Pancras was zeer vereerd met de aanwezigheid van Arie, die ons met zijn verhalen een kijkje gaf in de beginjaren van zwembad 'De Bever'. Vele mooie verhalen en plaatjes passeerden de revue en na ruim een uur kon voorzitter Bram Kout de pauze aankondigen, niet nadat hij plechtig had verklaard dat Klaas, na zijn sprong in het diepe, cum laude was geslaagd! SINT PANCRAS EN HAAR WERK IN DE MEDIA Na de pauze gaf de voorzitter het woord aan onze oud-plaatsgenote Margriet Brandsma. Als dochter van het hoofd van de Christelijke School, wethouder van Sint Pancras en medeoprichter van de Historische Vereniging Sint-Pancras, nam Margriet ons mee naar Berlikum in Friesland waar alles begon. Als jonge onderwijzer trok vader Abe Brandsma met zijn vrouw en twee koffers vol spullen op de brommer de Afsluitdijk over, richting Sint Pancras. Daar werd Margriet als tweede van uiteindelijk vijf kinderen geboren. Doorspekt met hilarische anekdotes verhaalde ze over een prachtige jeugd, die vooral in het teken stond van sport en spel. Een belangrijke rol daarin speelde de gymzaal van de school, waarin vrij kon worden gevoetbald en gegymd na de bouw van de gymzaal aan de A.V.H. Destreelaan, nu dorpshuis De Geist. Door het lezen van de verschillende soorten kranten, die ze 's morgens moest bezorgen, ontstond haar interesse in de journalistiek. Via o.a. het Noord-Hollands Dagblad kwam ze hij het NOS-journaal terecht. Met haar boeiende manier van vertellen wist ze ons deelgenoot te maken van haar vele belevenissen. Soms luchtig met veel humor, maar ook indrukwekkend met o.a. haar verhaal als oorlogscorrespondent in Kosovo. Na de mogelijkheid tot het stellen van vragen kwam na een klein uur een einde aan haar enthousiaste presentatie. In zijn dankwoord vertelde voorzitter Bram Kout dat hij trots was op onze BP-er (Bekende Pancrasser) en daar was de hele zaal het van harte mee eens. De Historische Vereniging Sint-Pancras kan terugzien op een zeer geslaagde avond. J.J.M. Steltenpool Margriet brandsma vertelt over haar jeugd in

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 23