Kan er bijvoorbeeld eenmaal per maand een oude foto op de website worden geplaatst met vragen over de personen die er op staan? Overhandigt een oude notenkraker, een benen bestek en een spel kaarten van de PEN. - Frans Sijswerda: Vraagt applaus voor de heren Gert Leijen en Rob Logger voor hun inspanningen voor de vereniging. - Hendrik Vroegop: Hoopt van harte dat de impasse tussen Ger van Dijk/ Siem Wognum en de Historische Vereniging Sint-Pancras wordt opgelost. - Jacoba Bruntink: De heren Hes en Van Dijkhuizen zijn gestopt als vrijwilliger en krijgen een attentie. 11. Sluiting Om 20.45 uur sluit de voorzitter, onder dankzegging aan de aanwezige leden, de vergadering. A.A. Kout Voorzitter J.J.M. Steltenpool Secretaris

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 19