November In november mocht de vereniging ca. 50 medewerkers verwelkomen op onze jaarlijkse medewerkersavond. Met historische gezelschapsspelletjes deed de vereniging haar naam eer aan. Uit de enthousiaste reacties bleek, dat het een zeer geslaagde avond is geweest. December In december mochten we de 28e jaargang van De Klin begroeten. Deze keer een extra dikke uitgave van maar liefst 192 bladzijden met zeer lezenswaardige artikelen. Ook dit jaar werd weer veel tijd besteed aan onze huisvesting. Nu bleken juridische vraagstukken de zaak te bemoeilijken. We hopen in 2014 aan de slag te kunnen gaan. Wordt vervolgd. 2014. Voor 2014 staan diverse activiteiten gepland. De heren Harry de Raad en Jesse van Dijl van het Regionaal Archief te Alkmaar zullen na afloop van onze Algemene Ledenvergadering een presentatie verzorgen over schatten van Sint Pancras, die aanwezig zijn in het Regionaal Archief. Ook dit jaar komt er weer een huis-aan-huis-krant en zal in december De Klin nr. 29 worden uitgegeven. De voorbereidingen voor de viering van ons 30-jarig bestaan in 2015 zullen dit jaar veel aandacht vragen, evenals onze permanente huisvesting. Tijdens de Nazomerfeesten zullen we weer acte de présence geven. In het najaar hopen we, in samenwerking met de heer Klaas de Graaf, een presentatie te verzorgen met foto's en verhalen over het 'Zwemmen in Sint Pancras'. Maart 2014, J.J.M. (Jan) Steltenpool, secretaris.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 16