I Staand vlnr: Jan Brommer, Cor Oud, Dirk Groothuizen, Bout de Koning, Pieterse, Dor us Wester. Middelste rij: Cor Schroder, Jan Verduin, Jan Ta mis. Voorste rij: Piet Groothuizen, Siem Blom en Jan Klanker. Het terrein werd eerst op maat gebracht door een extra vuilstort aan de noordzijde met daarover weer grond en ofschoon het veld werd omringd door sloten was de afwatering zo slecht dat er om de paar jaar takkenbossen werden ingegraven om de afwatering te verbeteren. Het hoeft geen betoog dat dit de vlakheid van het terrein niet ten goede kwam. Veel geluk was de club in die crisisjaren niet beschoren want 4 jaar na de oprichting ging zij in 1935 ter ziele en ofschoon er in 1936 een herstart werd gemaakt kwam het definitieve einde een jaar later in 1937. Kasproblemen lagen hieraan ten grondslag, want de contributie van 10 cent per week bleek voor velen in die jaren teveel. Alle attributen waren in 1937 totaal versleten en er was geen geld om ze te vervangen, zodat het eind kwam met niet in te lossen schulden. Het veld werd door de gemeente direct weer verpacht aan een boer om er schapen te weiden en het enige dat aan de club herinnerde waren twee doelen die eenzaam achter waren gebleven. Sportief succes was er in 1935, merkwaardig genoeg ook het jaar waarin zij voor de eerste keer zou ophouden te bestaan. Op maandag 4 maart 1935 viel in de krant te lezen dat VVO 1 thuis met 4-3 van Geel Zwart uit 't Zand had gewonnen, waarna de kampioensvlag gehesen mocht worden en er kon worden gestart met promotiewedstrijden. Op zaterdag 18 mei van dat jaar versloeg VVO in de laatste promotiewedstrijd SEW in Nibbixwoud met 0-6 en piomotie was een teit. Het aantal elftallen van VVO was op het hoogtepunt: drie seniorenteams, een junioren- en een adspirantenteam. 157

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 159