De club bleef SDW heten maar werd in de competities aangeduid als Oudorp vanwege het feit dat het Amsterdamse SDW al lid was van de bond. Overigens was het behelpen met het voetbalveld in die tijd omdat het betreffende terrein gedurende een aantal jaren (1924 en 1925) doordeweeks werd onderverhuurd aan de buurman om er zijn paarden te laten grazen. Dit bracht evenwel wat broodnodige extra centen in de kas. ilaan in el van :t nog tgeen lijkte, terweg roeger Ondertussen schotelde de club aandeel houders en publiek leuke wedstrijden voor en spoedde zich twee keer in haar bestaan naar een kampioenschap waarbij eerst Bergen en een jaar later Grootschermer zich gewonnen moest geven. Na die tijd echter begonnen de financiële perikelen. Het betalingsmoreel van de leden verslechterde zienderogen en zelfs een speciaal ingestelde inningsavond voor contributie (op zondag in de schuur van Klaas Wester aan de Bovenweg) kon de leden er niet toe verleiden de wekelijkse contributie van 15 centen af te dragen. verre Siem Wortel met moeder bij het hek van het SDW-veld Het bestuur onder leiding van doelman en voorzitter Nic. Wortel (de vader van Siem Wortel) besloot om er in 1930 definitief de brui aan te geven nadat de club de laatste tijd zich had beperkt tot het spelen van vriendschappelijke potjes en de competitie te laten voor wat het was. Omdat de gelden van de aandeelhouders (25 of 10 gulden per man) niet konden worden terugbetaald werd er maar besloten om alle gewonnen medailles en bekers onder hen te verloten en zo kwam er een einde aan de eerste voetbalclub van Oudorp. Feitelijk heeft SDW nooit meer dan 3 elftallen gehad (inclusief een Juniorenteam). VVO (1931 -1937) Het werd vrij snel binnen de Sint Jozefgezellen als een groot gemis ervaren dat er geen katholieke voetbalclub meer bestond in het Oudorpse. Kapelaan Westerkamp zag dat ook in en begon weer alles in het werk te stellen om tot de oprichting van man Iliijrll i

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 155