De vereniging startte op een terrein even ten zuiden van de huidige Meeuwenlaan in Sint Pancras. Vanwege het feit dat de parochie Oudorp ook het katholieke deel van het huidige Sint Pancras (het Zuidend) omvatte was dat niet zo raar omdat het nog binnen de parochiegrenzen viel. Het was wel van een zeer matige kwaliteit hetgeen het afstaan ervan voor voetbaldoeleinden voor de eigenaar nogal vergemakkelijkte. Wat later werd er uitgeweken naar het Bleekerslaantje (in de Nollen, nu Achterweg pad), tussen waar nu Cor [Colle] de Wit woont en het huis van Geijteman (vroeger Turkstra) aan de Achterweg, waar op een zeer zanderig terrein de wedstrijden werden afgewerkt. Met vereende krachten werd dit veld door de leden zo vlak mogelijk gemaakt en men trachtte het veld een groener aanzien te geven door het planten van een zeer hardnekkig kruipend grasachtig onkruid genaamd Kweek. Het veld beviel echter maar zeer matig waarna de club opgelucht in 1924 gebruik kon gaan maken van een stuk land tegenover Café Rust Wat dat ook als club- en kleedlokaal fungeerde. Leden en aandeelhouders (met name de lokale middenstand) hielpen om het veld zo goed mogelijk afgezand te krijgen en met een speciale aandelenactie werd ook een eenvoudige maar doelmatige afhekking van dit enige veld gerealiseerd. Daarnaast werd er een kleine toko ingericht waar snoep en koek werden verkocht om zo de clubkas te spekken. Na afloop van de competitie in 1923 stapte SDW over naar de neutrale NHVB. Waarschijnlijk waren de kleine competities en verre uitwedstrijden naar tegenstanders binnen de DHVB daar debet aan. Foto van een gekostumeerd SDW elftal uit ca. 1925 genomen op het veld langs het Bleekersiantje (nu Achterwegpad) in de Nollen, in de richting van de Achterweg recht op het huis van Geijteman. De foto is afkomstig uit de erfenis van Cees en Tine Oud. HfüUi'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 154