Januari In januari bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van ons erelid en I medeoprichter van de Historische Vereniging Sint-Pancras, de heer Abe Brandsma. I De heer Brandsma heeft heel veel betekend voor onze vereniging. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. I Maart In maart werden alle Langedijker verenigingen en instanties die van de gemeente I Langedijk subsidie ontvangen uitgenodigd voor een gesprek over het nieuw te 1 voeren subsidiebeleid. Het komt erop neer, dat de subsidies niet meer automatisch I verstrekt worden en dat deze drastisch moeten worden gekort. I Bij de subsidieaanvraag moet vooral het maatschappelijk en het cultureel belang I voorop staan. De gemeente zal ons de subsidiecriteria doen toekomen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd de heer Anton Bal benoemd tot I 'Lid van Verdienste'. Anton was blij verrast en zeer vereerd. Na afloop van onze Algemene Ledenvergadering verzorgden de heer en mevrouw De Boer een inleiding over en rondleiding door het Regionaal Natuurmuseum 'Westflinge'. Voorzitter Bram Kout heeft de Sint Pancrasser scholen bezocht om de voortgang van het scholenproject 'Vroeger in je dorp' te activeren. Tevens bood hij De Geist, namens de Historische Vereniging Sint-Pancras, de vlag van Sint Pancras aan voor de nieuwe vlaggenmast. Via onze webmaster Bert Buitink is onze website overgezet naar een nieuw hostingbedrijf. De heer Klaas de Graaf is bereid gevonden de heer Piet Schuit te assisteren op audiovisueel gebied tijdens lezingen. Bram Kout heeft aan de stichting 'Promotie Langedijk' uitleg gegeven over onze historische wandelingen door het dorp. April Op 10 april kwamen de gidsen bij elkaar om afspraken te maken voor het nieuwe seizoen. Eveneens op 10 april verzorgde de heer Gerard Alders een lezing over 'De slag bij Vronen'. Ook onze krant werd weer huis aan huis bezorgd. Jaarverslag 2013

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 14