afgesloten met een receptie. In het seizoen 1993/1994 verhuist Opening '64 naar Dorpshuis De Geist. Hierdoor stijgt de contributie aanzienlijk: de senioren betalen fl. 90,- per jaar en de jeugd fl. 60,-. In dit bedrag zit ook de aanschaf van nieuw en extra materiaal. 1995 - 2004 Er zijn inmiddels zoveel prijzen binnengehaald, dat Sjaak Schut prijzenkasten maakt voor de vereniging. Het besef begint ook bij de schakers door te dringen dat roken ongezond is. Er gaan stemmen op om het roken in de speelzaal te verbieden. Doch de verstokte rokers willen daar absoluut niet aan en dreigen hun lidmaatschap op te zeggen. Het komt tot een compromis: tot 21.30 mag er niet erookt worden. Om 21.15 worden de schakers reeds onrustig. Pakjes sigaretten en shag komen tevoorschijn, om 21.25 verschijnen lucifers en aanstekers en precies om 21.30 gaat de fik erin en kleurt de speelzaal in één klap blauw. In seizoen 2003-2004 overlijdt de heer Marees onverwacht. Een enorm gemis voor zijn vrouw, maar ook de club is in het hart geraakt. De club staat uitgebreid bij zijn overlijden stil en alle gebeurtenissen daaromheen worden vastgelegd. De club rouwt om haar oprichter en markante persoonlijkheid. Dieptepunt van seizoen 2003-2004 is de brand die in november een groot deel van De Geist in de as legt. Hierbij raakt Opening '64 in één klap alle bezittingen kwijt, waaronder kostbare en/of onvervangbare items zoals het kampioenenbord en trofeeën. Verenigingen als 0-0-0, DJV en Koedijk lenen belangeloos schaakmateriaal uit. De mensen van Tennisvereniging Sint Pancras, De Oostwal en CBS Het Baken vangen senioren en jeugd op, zodat er niet één schaakavond verloren gaat. 2005-2014 Het seizoen 2005-2006 kent een vliegende start: de clubavonden vinden weer plaats in een verbouwde De Geist waar splinternieuw schaakmateriaal ligt te wachten. De nieuwe kampioenenborden worden door de weduwe Marees onthuld en krijgen een prominente plaats in de speelzaal. In seizoen 2006-2007 heeft de club een mooie website. Dit betekent het einde van het papieren clubblad. Het clubnieuws en de verschillende verslagen worden nu op de site gepubliceerd. 137

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 139