We schrijven 2014; het jaar waarin Schaakvereniging Opening '64 haar 50-jarig jubileum viert. Bij gelegenheid hiervan is het archief van de vereniging van zolder gehaald, zorgvuldig doorgelezen en opnieuw beschreven; hierbij een bloemlezing van een halve eeuw schaaksport in Sint Pancras: 1964 - 1974 In 1964 kwamen in Sint Pancras enkele mannen, te weten C. Marees, H. Huisman en J. Frank, wekelijks bij elkaar om een potje te schaken. Zij bleken van gelijke sterkte. De heer Huisman kende nog wel een paar schaakliefhebbers in het dorp. De nieuwbouw was nu ook bijna bewoond en de heer Marees vatte het idee op een circulaire rond te sturen gedateerd 1 september 1964, met de vraag of er meerdere schakers waren en zo ja, of zij in clubverband wilden spelen. Op oktober kwam een tiental schakers bij Marees thuis en werd besloten tot het oprichten van een schaakvereniging. Op 19 oktober 1964 werd in het Wapen van Vrone Schaakvereniging Opening '64 opgericht. De eerste bestuursleden zijn: K. Schut (voorzitter), Jb. Frank (penningmeester) en C. Marees (secretaris en wedstrijdleider), laatstgenoemde hield al het reilen en zeilen van de club zowel handgeschreven als getypt zorgvuldig bij in wat hij zelf noemde zijn 'Grote Groene Boek'. M De heer C. Marees, grondlegger van de vereniging - Schaakvereniging Opening '64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 136