Arjan Groot, die al diverse jaren voor ons foto's heeft gemaakt tijdens de 4 mei plechtigheden bij het monument, neemt afscheid van ons als fotograaf. Langs deze weg bedanken wij hem voor z'n inzet en de prachtige resultaten! Onze vereniging is ook betrokken bij de vergaderingen van de historische verenigingen in deze regio. Dit levert de nodige ideeën op die we met elkaar uitwisselen. 1 teel nuttig om dat contact in stand te houden! U zult begrijpen dat al die activiteiten de nodige inzet vragen. Als voorzitter prijs ik mij gelukkig dat wij binnen het bestuur een prima sfeer hebben. Ook daar, waar kritiek een zetje in de goede richting geeft, wordt dat geaccepteerd en dat is een voorwaarde om dit werk met plezier te kunnen blijven doen. Daarnaast, en dat is zeker zo belangrijk, kunnen wij rekenen op de steun en inzet van vele vrijwilligers. Dat een en ander uitstraalt naar onze leden, maar ook naar niet-leden, bleek afgelopen herfst weer. Dit jaar zijn wij er in geslaagd om een avond voor de leden te organiseren, waarbij Klaas de Graaf en Margriet Brandsma bereid waren een avondvullend programma te presenteren. We waren allemaal wat gespannen over hoe de opkomst zou zijn. 'Zalle ze wel komme?', zoals Wichert Dronkert van Skotwal op hun try-out in De Geist zei. Nou, de opkomst was gewéldig! Zoals wij gewend waren ook nu een volle zaal en... wat belangrijker is... een bijzonder tevreden zaal! Tot slot wil ik vooral benadrukken dat ik hoop dat wij onze activiteiten kunnen voortzetten in een accommodatie die recht doet aan onze status: Een vereniging van ruim 900 leden met als doel ons dorp cultuurhistorisch op de kaart te houden! Wij zijn dankbaar dat wij kunnen rekenen op onze medewerkers, u als leden en naar wij hopen óók op steun van de gemeente (College en Raad). Namens het bestuur en onze medewerkers wens ik u allen een gezellige december maand met fijne Kerstdagen en vervolgens een gezond en gelukkig 2015 toe! Een tip: Op onze website www.hvsint-pancras.nl vindt u heel veel actuele informatie. A.A. (Bram) Kout

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 12