Elisabeth Zwart is overleden te Sint Pancras in het huis staande aan de Dorpsweg nummer 26 op 30 januari 1880. De aangifte van haar overlijden werd gedaan door haar zoon Jacob Tol en buurman Jan de Geus. Volgens de memorie van aangifte der nalatenschap behoorde daartoe onder andere een huis en erf aldaar, kadastraal bekend in Sectie A nr 1303 groot 9 aren 60 centiaren, gewaardeerd op 1600. Het huis en erf werden toebedeeld aan Arie Ruijs en zijn vrouw Trijntje Tol. Op 26 februari 1880, een maand na het overlijden van Elisabeth Zwart, trouwde Neeltje Tol met Dirk Kloosterboer, zoon van Jan Kloosterboer en Guurtje Bakker. Hun oudste zoon Jan werd geboren aan de Dorpsweg op nummer 27 op 7 december 1880. Ze woonden toen dus in het huis van Trijntje Visser. Een paar jaar later verhuisden Dirk Kloosterboer en Neeltje Tol naar het adres Noordeinde nummer 47 waar hun zoon Jacob werd geboren. Dit was het huis dat eerder eigendom was geweest van Cornelis Visser, de vader van Trijntje. Op 1 februari 1881 is Trijntje Visser, oud 77 jaren, weduwe van Jacob Zwart, dochter van Cornelis Visser en Neeltje Pieterse Nol, overleden in het huis staande te Sint Pancras aan de Dorpsweg nummer 26. De aangifte van het overlijden werd gedaan door haar kleinzoon Jacob Tol en haar aangetrouwde kleinzoon Arie Ruijs. Dorpsweg nummer 26 was het huis dat Jacob Tol sr. had laten bouwen in 1851. Bij de bouw kreeg het huis nummer 17 toegewezen. Volgens de memorie van aangifte der nalatenschap behoorde daartoe onder andere een huis en erf gedeeltelijk, kadastraal bekend in Sectie A nr. 1304, ter grootte van 5 aren 80 centiaren zijnde het geheele perceel groot 8 aren. Dit huis en erf werden toebedeeld aan Jacob Tol jr. die ondertussen op 11 november 1878 ook eigenaar was geworden van het naastgelegen huis waar dokter De Vries had gewoond. De nummering van de huizen is in de loop van de jaren wat onduidelijk en verwarrend geworden. Er werden huizen gesloopt en er werden huizen gebouwd. Daardoor werd de nummering steeds gewijzigd. De huisnummers bij geboorten en overlijden werden soms in de akten vermeld, maar zijn niet altijd betrouwbaar. Het enige houvast geven de kadastrale gegevens. Deze vermelden echter alleen de eigenaren van de huizen, terwijl de meeste huizen werden bewoond door meerdere gezinnen. Jaap van Beek, Nieuwe Niedorp, 2014 126

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 2014 | | pagina 128